Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim fen ve teknoloji programındaki düşünme becerileri açısından etkinliklerin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Güven, Kemal
dc.contributor.author Yağız, Elife
dc.date.accessioned 2018-02-27T08:48:41Z
dc.date.available 2018-02-27T08:48:41Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Yağız, E. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji programındaki düşünme becerileri açısından etkinliklerin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9183
dc.description.abstract Bu çalışmada, 2004 yılında taslak olarak hazırlanan İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi 4. ve 5. sınıf Öğretim Programı ile 2005 yılında değiştirilen İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi 6. sınıf Öğretim Programı'nda yer alan etkinlikler düşünme becerileri açısından incelenmiştir. İlköğretim Fen ve Teknoloji programlarında yer alan ve öğrencilere kazandırılması planlanan ?Eleştirel Düşünme Becerisi?, ?Problem Çözme Becerisi? ve ?Araştırma-Sorgulama Becerisi? alt beceriler halinde etkinlik içeriğini belirlemek amacıyla maddeler halinde imgelenmiştir. İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi 4., 5., ve 6. sınıf programlarında verilen ünite öğrenme etkinlikleri bu beceriler açısından incelenmiştir. İncelemede İlköğretim Fen ve Teknoloji programı 4. sınıf (7 ünite ve 122 öğrenme etkinliği), 5. sınıf (7 ünite ve 129 öğrenme etkinliği) ve 6. sınıfta (8 ünite ve 118 öğrenme etkinliği) olmak üzere toplam 22 ünitenin 369 öğrenme etkinliği yer almıştır. Üniteler düşünme becerilerine göre ayrı ayrı tablolar halinde gösterilmiştir. Bu tablolar ekler kısmında verilmiştir. Fen ve Teknoloji dersi Programındaki öğrenme etkinliklerinin ?Eleştirel Düşünme Becerisi Alt Becerileri? ifadelendirme düzeylerinin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak ilköğretimde Fen ve Teknoloji programı ile ilgili öğretmenlere, kitap yazarlarına ve program geliştirme uzmanlarına düşünme becerilerinin öğrenimi ve öğretimine yönelik öneriler sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, activities which were included to Science and Technology class curriculum of 4th and 5th grades of primary schools in 2004 and Science and Technology class curriculum of 6th grades of primary schools in 2005 were examined through thinking skills. ?Critical Thinking Skills?, ?Problem Solving Skills? and ?Research-Reasoning Skills? which take part in Science and Technology Programs of primary of schools and which are planned to provide to students were indicated as sub-skills to determine the contents of activities. The learning activities which take part Science and Technology class curriculum of 4th, 5th and 6th grades of primary schools were examined through these sub-skills. There are total 369 learning activities from 22 unit which come from Science and Technology Programs of primary of schools? 4th class (7 unit and 122 learning activities), 5th class (7 unit and 129 learning activities) and 6th class (8 unit and 118 learning activities) in this research. Units were demonstrated in different tables according to the thinking skills. These tables were given in the appendix. The level of giving the meaning of ?Critical Thinking Skill?s Sub-skills? of the learning activities in Science and Technology Programs were found quite highly. Based on these findings, there are suggestions to the teachers, writers and program development experts about Science and Technology programs? thinking skills learning and teachings. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Beceri tr_TR
dc.subject Skill tr_TR
dc.subject Düşünme tr_TR
dc.subject Thinking tr_TR
dc.subject Fen tr_TR
dc.subject Science tr_TR
dc.subject Teknoloji tr_TR
dc.subject Technology tr_TR
dc.title İlköğretim fen ve teknoloji programındaki düşünme becerileri açısından etkinliklerin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Analyzing activities in terms of thinking skills mentioned in the primary education science and techonology program tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account