Selcuk University Digital Archive Systems

I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devletinin muhasım devlet tebaası politikası (1914-1918)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ata, Ferudun
dc.contributor.author Sonat, Ramazan
dc.date.accessioned 2014-12-10T12:18:30Z
dc.date.available 2014-12-10T12:18:30Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Sonat, R. (2014). I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devletinin muhasım devlet tebaası politikası (1914-1918). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/917
dc.description.abstract Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'nın başını çektiği İttifak bloku içerisinde katılan Osmanlı Devleti, savaşa girmesiyle beraber savaştığı devletlerin vatandaşlarını kapsayan bir ʽʽmuhasım devlet tebaası'' meselesi ile karşılaşmıştır. Devlet tarafından ecnebi olarak adlandırılan bu yabancıların Osmanlı sınırları içerisine dâhil olması aslında savaş dönemi içerisinde gerçekleşen bir olay değildir. Gerçekte bu kişiler devletin Avrupa devletleri arasında öne çıktığı klasik dönemde de (1300-1600) Osmanlı sınırları içerisinde bulunmaktaydı. Ancak ilk etapta Osmanlı sınırları içerisinde seyyah ve tüccar olarak bulunan bu ecnebilerin sayısı, devletin gerilemeye başladığı XVIII. ve XIX. yüzyıllarda çeşitli alanlarda nitelikli elaman ihtiyacı hissedilmesine paralel olarak artmıştı. Devletin yıkılma sürecine girdiği XX. yüzyılda da had safhaya ulaşmıştı.Osmanlı sınırları içerisinde demografik olarak yoğunluk kazanan bu ecnebiler Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı'na İttifak Devletlerinin yanında katılması ile bir anda düşman devlet tebaası statüsü içerisinde yer aldı. Bu yüzden de savaş boyunca bu kişilere farklı muamele tatbik edildi. Bu kişiler çeşitli gerekçelerle Anadolu'da bulunan değişik noktalara sürgün edildi. Savaş boyunca da buralarda zorunlu ikamete tâbi tutuldu. tr_TR
dc.description.abstract The Ottoman Empire has been involved in the block of alliance which led by Germany in the first world war. When the Ottoman Empire was included the war, they faced with problem of a citizen of an enemy state in relation to citizens of states which fought with them. These people who described as foreigner by the Ottoman Empire to participate into them have not been in period of the first world war. They have been living within boundaries of them since the classical period (1300-1600) which the Ottoman Empire was in the forefront among European states. However, numbers of these foreigners who worked itinerancy and are merchants increased according to need for qualified personnel in 18. and 19.century. When they entered the process of collapse in 20.century, this number reached maximum stage. When the Ottoman Empire joined in the first world war, these foreigners who gaining density in terms of population have come status of a citizen of an enemy state. For this reason, the Ottoman Empire applied differently treated them during the war. They was exiled by the Ottoman Empire various regions of Anatolia because of some different reasons. They was exposed to mandatory residency there during the war. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Osmanlı Devleti tr_TR
dc.subject Birinci Dünya Savaşı tr_TR
dc.subject The first world war tr_TR
dc.subject A citizen of an enemy state tr_TR
dc.subject Düşman devlet tebaası tr_TR
dc.subject The Ottoman Empire tr_TR
dc.subject Exile tr_TR
dc.subject Sürgün tr_TR
dc.title I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devletinin muhasım devlet tebaası politikası (1914-1918) tr_TR
dc.title.alternative A citizen of an enemy state policy of the Ottoman Empire during the First World War (1914-1918) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account