Selcuk University Digital Archive Systems

Kağıt sanayiinde kullanılabilecek laminasyon tutkalı hazırlanması ve bazı özelliklerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gülce, Ahmet
dc.contributor.author Samur, Mustafa
dc.date.accessioned 2018-02-26T13:28:22Z
dc.date.available 2018-02-26T13:28:22Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Samur, M. (2007). Kağıt sanayiinde kullanılabilecek laminasyon tutkalı hazırlanması ve bazı özelliklerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9165
dc.description.abstract Bu tez çalışması kapsamında kağıt sanayiinde laminasyon tutkalı olarak kullanılabilecek yeni bir tutkalın üretilmesi ve üretilen tutkalın standart tutkallardan farkının incelenerek belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada monomer olarak kullanılan Vinilasetatın polimerizasyonu incelenmiştir. Polimerizasyonda monomer-su oranı, sıcaklık ve bazı diğer etmenler değiştirilerek denemeler yapılmıştır. Bu denemeler sonucunda Viskozite, pH ve kuru madde yüzdesi bakımından en uygun olan oran sonucunda Viskozitesi 6400 mPa.S, pH' ı 2,9 ve kuru maddesi % 34,93 olan laminasyon tutkalı elde edilmiştir. Reaksiyonda kullanılan tüm maddelerin polimerizasyona etkisinden söz edilmiş olup, oluşan yeni tutkalın ne gibi farklılıklarının olduğu belirtilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This thesis includes production of new glue instead of using lamination glue and explaination of difference between new glue and standard glues in paper industry. The thesis?s purpose is searching of vinylacetate polymerization as a using monomer. It has some experiment while changing rate of monomer and water, temperature and other variables. As a result of this experiments,we obtain new lamination glue which has 6400 mPa.s in viscocity, 2.9 in pH, %34.93 solubility in solution. The thesis mentions about effection of all material ,which are using in the reaction, to polymerization.and defination the difference of the new glue from the other standard glues. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Polimerizasyon tr_TR
dc.subject Polimer tr_TR
dc.subject Laminasyon tr_TR
dc.subject Tutkal tr_TR
dc.subject Glue tr_TR
dc.subject Lamination tr_TR
dc.subject Polymer tr_TR
dc.subject Polymerization tr_TR
dc.title Kağıt sanayiinde kullanılabilecek laminasyon tutkalı hazırlanması ve bazı özelliklerinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Preparing of lamination glue which can be used in paper industry and examination of its' some features tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account