Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kağıt sanayiinde kullanılabilecek laminasyon tutkalı hazırlanması ve bazı özelliklerinin incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.