Selcuk University Digital Archive Systems

Probleme dayalı öğretim ve işbirlikli öğrenme yöntemlerinin ilköğretim öğrencilerinin başarıları üzerine etkileri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Şeker, Renan
dc.contributor.author Korucu, Emine Nedime
dc.date.accessioned 2018-02-26T11:30:50Z
dc.date.available 2018-02-26T11:30:50Z
dc.date.issued 2007-01-11
dc.identifier.citation Korucu, E. N. (2007). Probleme dayalı öğretim ve işbirlikli öğrenme yöntemlerinin ilköğretim öğrencilerinin başarıları üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9157
dc.description.abstract Bu çalışma; fen bilgisi derslerinin probleme dayalı öğretim (PDÖ) ve işbirlikli öğrenme ( Ö) yöntemiyle anlatılmasının öğrencilerin; başarıları, bu derse karşı tutumları ve öğrenilenleri hatırlama düzeyleri üzerinde etkilerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Evreni, Konya il merkezinde bulunan lköğretim okulları; örneklemini, Vali Necati Çetinkaya lköğretim Okulu'nun 7. sınıflarının oluşturduğu çalışma; öntest-sontest, hatırlama testi uygulanarak yürütülmüştür. lköğretim 7. sınıflarda 5 hafta süreyle okutulan; ?Maddenin ç Yapısına Yolculuk? ünitesi sınıflardan birine işbirlikli öğrenme yöntemiyle anlatılırken, diğer sınıfta probleme dayalı öğrenme yöntemi ile anlatılmıştır. Öğrencilerin başarı düzeylerinin belirlenmesinde güvenirlik katsayısı α=0.823 olan ve 30 sorudan oluşan testten yararlanılmıştır. Ayrıca fen bilgisine yönelik tutumlarının belirlenmesinde güvenirlik katsayısı α=0.786 olan 30 maddelik tutum ölçeğinden (Yurdanur Altunay 2006) yararlanılmıştır. Araştırmada; öğrencilerin deneme öncesi ve sonrasındaki başarı testi ve ders anlatımının bitmesinden 10 hafta sonra uygulanan hatırlama testinden aldıkları puanları ile fen bilgisine ilişkin tutumları bağımlı değişken, uygulanan öğretim yöntemleri ise bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Araştırma sonucu elde edilen başarı düzeyi ve fen bilgisine karşı tutumlarla ilgili veriler, SPSS paket programından yararlanılarak, bağımsız gruplar t-testi ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonunda; uygulanan her iki yöntemin öğrencilerin başarısı üzerine benzer etkiler yaptığı ve fen bilgisine karşı tutumlarını değiştirmediği tespit edilmiştir. Aynı şekilde belirlenen başarı testi puanları ve fen bilgisine karşı tutumları bakımından gruplar arasında herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. Ders anlatımının bitmesinden 10 hafta sonra yapılan hatırlama testi sonunda elde edilen başarı puanları PDÖ grubundakilerin Ö grubuna göre önemli (P>0,05) olmadığı bulunmuştur. Sonuç olarak PDÖ ile işbirlikli öğrenmenin başarı düzeyi, öğrenilenlerin kalıcılığı, öğrencilerin fen bilgisine ilişkin tutumları bakımından anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study is made in order to compare the success of the students, their interest to the Science Lectures and their ability of remembering the things on the effects of their levels due to the Techniques of teaching Sience Lectures with Problem-based Learning (PBL) and Cooperative-Learning (CL). The central place of the research is the primary schools in Konya. For example, in Vali Çetinkaya Primary school, a study which has been operated by 7th grade students is conducted through the implementation of pretest-final test and reminder test. The unit titled `Journey to the Inner Structure of Item? has been taught in 7. grade students for 5 weeks time and in order to carry out our research, this unit is taught with the help of CL in one of the classes while teaching the same unit with PBL to the other class. A test is used to determine the students? level of success. This test?s reliability exponent is a=0.823 and it consists of 30 questions. In addition to this, a behavior scale which consists of 30 sections is used to determine the students? perspectives to science. In research; the students? scores from pre-experiment and final test and the reminder test which has been implemented ten weeks later after the lesson and their perspectives to science are evaluated as dependent variable, the implemented teaching methods are evaluated as independent variable. At the end of the research, the datas which deal with the level of success and perspectives to science are compared by using SPSS and t-test. In final research, it is concluded both methods which have been implemented have similar effects on students? success and doesn?t change the student?s perspectives to science. There is also no difference between the defined scores and the perspectives to science. Moreover, the scores of the reminder test which has been implemented 10 weeks after the lesson suggests that PBL group is not as important as CL group (P>0,05). In conclusion, it is agreed that there is no appreciable difference between PBL and CL in terms of level of success, continuance of the knowledge and the perspectives to science. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Fen bilgisi öğretimi tr_TR
dc.subject Probleme dayalı öğrenme tr_TR
dc.subject İşbirlikli öğrenme tr_TR
dc.subject Öğrenci başarısı tr_TR
dc.subject Science teaching tr_TR
dc.subject Problem based learning tr_TR
dc.subject Cooperative learning tr_TR
dc.subject Student success tr_TR
dc.title Probleme dayalı öğretim ve işbirlikli öğrenme yöntemlerinin ilköğretim öğrencilerinin başarıları üzerine etkileri tr_TR
dc.title.alternative Comparing with problem and cooperative based learning method applied in primary schools on the success of the students tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account