Selcuk University Digital Archive Systems

Farklı yüzey işlemlerinin zirkonya - veneer seramiklerin makaslama bağlanma dayanımına etkisinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yöndem, İsa
dc.contributor.author Cengiz, Daime
dc.date.accessioned 2014-12-10T11:54:55Z
dc.date.available 2014-12-10T11:54:55Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Cengiz, D. (2013). Farklı yüzey işlemlerinin zirkonya - veneer seramiklerin makaslama bağlanma dayanımına etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/912
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, farklı yüzey işlemlerine tabi tutulmuş zirkonya alt yapı ile iki farklı yöntemle uygulanmış veneer seramik arasındaki bağlanma dayanımının incelenmesi ve zirkonya alt yapıya uygulanan liner materyalinin bu bağlanma dayanımına olan etkisinin araştırılmasıdır. Yapılan çalışmada 160 adet (15x12x1.6 mm3) boyutlarında IPS e-max ZirCad zirkonya alt yapı blokları hazırlandı. Uygulanan yüzey işlemlerine göre örnekler 4 gruba ayrıldı (n=40): Kontrol, kumlama (110 ?m Al2O3), kumlama+asit (110 ?m Al2O3 + %9.5 HF asit), aşındırma (120 ?m frez). Yüzey işlemi uygulanan her bir grubun yarısına IPS e.max Ceram ZirLiner uygulandı (n=20). Tüm alt gruplar yarısı tabakalama tekniği (IPS e.max Ceram) ile diğer yarısı presleme tekniği (IPS e.max ZirPress) ile 5mm çapında ve 3mm yüksekliğinde veneerlenmek üzere ikiye ayrıldı (n=10). Hazırlanan tüm örnekler termal siklusa (10.000 devir, 5-55oC) tabi tutulduktan sonra, örneklere üniversal test cihazında 0,5 mm/dk hızla kesme kuvveti uygulandı. Bağlanma dayanımı testinden sonra örneklerin kopma yüzeyleri stereomikroskopta ve SEM?de incelendi. Ayrıca, yüzey işlemleri uygulanan zirkonya alt yapıların yüzey pürüzlülüğü SEM ve AFM?de değerlendirildi. Verilerin analizi için One way ANOVA, Scheffe Post hoc ve bağımsız örnek t testi kullanıldı (?=0.05). Çalışma sonucunda, presleme tekniğinin tabakalama tekniğine göre daha yüksek bir bağlanma dayanımı sağladığı, liner materyalinin hem tabakalama hem de presleme tekniğinde veneer seramiğin zirkonya alt yapıya olan bağlanma dayanımını dramatik bir şekilde düşürdüğü ve zirkonya alt yapıya uygulanan farklı yüzey işlemlerinin zirkonya-veneer seramik arasındaki bağlanma dayanımına etki etmediği gözlenmiştir. Aşındırma grubu en yüksek, kontrol grubu en düşük bağlanma dayanımını göstermiştir, fakat bu fark istatistiksel olarak önemli çıkmamıştır. Tabakala tekniğinde adeziv tip başarısızlık, presleme tekniğinde karışık tip başarısızlık yaygın olarak görülmüştü tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study was to investigate shear bond strength between various surface treatment applied zirconia and veneering ceramic with two different application methods and effect of liner material to shear bond strength. In the study, one hundred sixty (15 x12 x1.6 mm3) zirconia discs (IPS e-max ZirCad) were prepared. Samples were divided into 4 groups according to the surface treatment (n=40); Control, sandblasting (110 ?m Al2O3), sandblasting + acid (110 ?m Al2O3 + 9.5% HF acid), grinding (120 ?m bur). Liner (IPS e.max Ceram ZirLiner) was applied to half of these samples (n=20). All subgroups were divided into 2 groups; veneered (5 mm in diameter, 3 mm in thickness) with layering (IPS e.max Ceram ) and pressing (IPS e.max ZirPress) veneer (n=10). All specimens were subjected to thermal cycling (10.000 cyclus, 5-55oC); tested in a universal testing machine with a cross head speed of 0,5mm/min. After shear bond strength test, fractured surface specimens were evaluated with stereomicroscope and SEM. Also, surface roughness of zirconia were evaluated in SEM and AFM. One way ANOVA, Scheffe Post hoc and independent sample t test were selected to analyzed the data (?=0.05). According to the results of this study, bonding strength of pressing method was higher than layering method in all groups. The liner material in both layering and pressing methods dramatically reduced bonding strength between zirconiam and veneer ceramic. Different surface treatments that applied zirconia framework were not effect on bonding strength between zirconia and veneering ceramic. Grinding group has highest bonding strength and control group has lowest bonding strength. But, this difference is not statistically significant. Adhesive type failure in layering method and mix type failure in pressing method has been seen widely. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Bağlanma tr_TR
dc.subject Liner tr_TR
dc.subject Veneer seramikler tr_TR
dc.subject Yüzey işlemleri tr_TR
dc.subject Zirkonya tr_TR
dc.subject Bonding tr_TR
dc.subject Surface treatment tr_TR
dc.subject Veneering ceramic tr_TR
dc.subject Zirconia tr_TR
dc.title Farklı yüzey işlemlerinin zirkonya - veneer seramiklerin makaslama bağlanma dayanımına etkisinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation the effect of different surface treatments on the shear bond stength of zirconia-veneer ceramics tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account