Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Farklı yüzey işlemlerinin zirkonya - veneer seramiklerin makaslama bağlanma dayanımına etkisinin incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.