Selcuk University Digital Archive Systems

Kronik periodontitis hastalarında cerrahi olmayan periodontal tedaviye ek olarak klorheksidin jel uygulamasının klinik ve mikrobiyolojik etkileri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ataoğlu, Tamer
dc.contributor.author Endoğru, Renan
dc.date.accessioned 2014-12-09T13:42:47Z
dc.date.available 2014-12-09T13:42:47Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Endoğru, R. (2009). Kronik periodontitis hastalarında cerrahi olmayan periodontal tedaviye ek olarak klorheksidin jel uygulamasının klinik ve mikrobiyolojik etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/908
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, kronik periodontitisli hastalarda cerrahi olmayan periodontal tedaviye ek olarak klorheksidin jel (KJ) uygulamasının klinik ve mikrobiyolojik etkilerini araştırmaktır. Çalışma grubu kronik periodontitis teşhisi konulmuş (35 yaş üstü, 11 kadın ve 33 erkek), sigara kullanan veya kullanmayan, toplam 44 gönüllüden oluşturuldu. Çalışmanın başında sondlama cep derinliği (SCD), klinik ataşman seviyesi (KAS), plak indeksi (PI) ve gingival indeks (GI) skorları kaydedildi. Her bir hastanın en derin periodontal cebinden (SCD?6) subgingival plak örneği alındı. Başlangıç ölçümleri ve subgingival plak örneklemeleri tamamlandıktan sonra çalışmaya dahil edilen bireylere diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesi (KYD)'ni içeren cerrahi olmayan periodontal tedavi uygulandı. Çalışmaya katılan bireylerin bir kısmına ek olarak KJ uygulandı. Sonuç olarak KJ uygulama ve sigara kullanımına göre dört ayrı çalışma grubu oluşturuldu; a)sigara içmeyen sadece KYD uygulanan grup (Kont, n:11), b)sigara içen sadece KYD uygulanan grup (KontS, n:11), c)sigara içmeyen KYD+KJ uygulanan grup (Chx, n:11), ve d)sigara içen KYD+KJ uygulanan grup (ChxS, n:11). Tedaviden 1, 3 ve 6 ay sonra klinik ölçümler ve subgingival plak örneklemeleri tekrarlandı. Subgingival plak örnekleri real-time PCR ile incelenerek Aa, Pg ve Pi miktarları belirlendi. Yapılan istatistiksel analizler sonucu tüm gruplarda uygulanan cerrahi olmayan periodontal tedavinin klinik parametrelerde düzelmeye ve mikroorganizmaların sayısında azalmaya neden olduğu görüldü (p<0.05). Mekanik tedaviye ek olarak KJ uygulanmasının klinik parametreler üzerine ve periodontopatojen mikroorganizmaları (Aa, Pg, Pi) azaltma ve/veya yok etmeye ek bir fayda sağlamadığı bulundu (p>0.05). Fakat tedaviden sonra 6. ayda yine tüm gruplarda klinik parametrelerde kötüleşme ve mikroorganizma sayılarında artış görüldü. Bu çalışmanın sınırları içerisinde; cerrahi olmayan periodontal tedaviyi takiben ek olarak KJ uygulamasının, sigara kullananlar da dahil, kronik periodontitisli hastalarda periodontal iyileşme üzerine bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study was to investigate clinical and microbiological effects of non-surgical periodontal treatment with adjunctive chlorhexidine gel (ChxG) in chronic periodontitis patients. Study population consisted of smoker or non-smoker 44 volunters (aged ?35; 11 females, 33 males) who were diagnosed with chronic periodontitis. At baseline, probing depth (PD), clinical attachment level (CAL), plaque index (PI) and gingival index (GI) were recorded. Subgingival plaque samples were obtained from the deepest pocket (PD?6 mm) of all patients. Following baseline measurements and subgingival plaque sampling, non-surgical periodontal treatment including scaling and root planning (SRP) was performed on all participants. ChxG was adjunctively applied to one-half of the participants. Therefore, study participants were divided into four groups in respect to ChxG application or smoking status: a)non-smokers treated with SRP (Cont, n:11), b)smokers treated with SRP (ContS, n:11), c)non-smokers treated with SRP+ChxG (Chx, n:11), and d)smokers treated with SRP+ChxG (ChxS, n:11). Clinical measurements and subgingival plaque sampling were repeated at 1st, 3rd and 6th month following non-surgical periodontal treatment. The amount of Aa, Pg and Pi in subgingival plaque samples were determined by real-time PCR. Statistical analysis of data revealed that non-surgical periodontal treatment caused to improvement of clinical parameters and reduced the number of periodontopathogens in all groups (p<0.05). Application of adjunctive ChxG did not provide any additional benefit both on the clinical and microbiological parameters (p>0.05). At 6th month, aggravation of clinical parameters and increased numbers of periodontopathogens were detected in all groups. Within the limitations of the present study, it can be concluded that adjunctive use of ChxG following non-surgical periodontal treatment has no effect on periodontal healing in chronic periodontitis patients, even in smokers. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Dental plaque tr_TR
dc.subject Root planning tr_TR
dc.subject Chlorhexidine tr_TR
dc.subject Polymerase chain reaction tr_TR
dc.subject Dental plak tr_TR
dc.subject Kök yüzeyi düzleştirmesi tr_TR
dc.subject Klorheksidin tr_TR
dc.subject Polimeraz zincir reaksiyonu tr_TR
dc.title Kronik periodontitis hastalarında cerrahi olmayan periodontal tedaviye ek olarak klorheksidin jel uygulamasının klinik ve mikrobiyolojik etkileri tr_TR
dc.title.alternative The clinical and microbiological effects of chlorhexidine gel application adjunct to non-surgical periodontal therapy on chronic periodontitis patients tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account