Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kronik periodontitis hastalarında cerrahi olmayan periodontal tedaviye ek olarak klorheksidin jel uygulamasının klinik ve mikrobiyolojik etkileri

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.