Selcuk University Digital Archive Systems

Sabun atıklarından ve bitkisel yağlardan piroliz yöntemiyle otto diesel motorları için alternatif yakıt elde edilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Demirbaş, Ayhan
dc.contributor.author Karaman, Rahmiye
dc.date.accessioned 2018-02-22T06:03:36Z
dc.date.available 2018-02-22T06:03:36Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Karaman, R. (2006). Sabun atıklarından ve bitkisel yağlardan piroliz yöntemiyle otto diesel motorları için alternatif yakıt elde edilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/9019
dc.description.abstract Biyodizel, bitkisel ve hayvansal yağlar gibi yenilenebilir biyolojik kaynaklardan elde edilen alternatif bir yakıttır. Yenilenebilirliği, düşük gaz emisyonu ve biyolojik parçalanabilme özelliği biyodizeli daha avantajlı kılmıştır. Yapılan çalışmalarda piroliz ürünlerine, basıncın ve katalizörün etkisi incelenmiştir. Piroliz yöntemiyle elde edilen biyodizelin kimyasal bileşimi petrol bazlı dizel yakıtına benzerdir. Biyodizel; sülfür içeriği, parlama noktası, aromatik bileşik içeriği ve biyolojik parçalanabilme özellikleriyle dizelden daha iyidir. Bitkisel yağlardan elde edilen sabunlar hidrokarbonca zengin ürünlere piroliz edilebilir. Bitkisel yağların sabun piroliz (dekarboksilasyon) ürünleri de dizel motor yakıtı olarak kullanılabilir. tr_TR
dc.description.abstract Biodiesel is an alternative diesel fuel produced from renewable biological sources such as vegetable oils and animal fats . Its renewability, low exhaust gas emissions, and biodegrability make it an attracting fuel . The effect of temperature, the use of catalysts and the characterization of the products have been investigated. The biodiesel produced from pyrolysis is similar chemical components to petroleum-based diesel. Biodiesel is better than diesel fuel in terms of sulfur content, flash point, aromatic content, and biodegradability. The soaps obtained from the vegetable oils can be pyrolyzed into hydrocarbon-rich products. Soap pyrolysis (decarboxylation) products of vegetable oils can be used as alternative diesel engine fuel. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Biyodizel tr_TR
dc.subject Piroliz tr_TR
dc.subject Bitkisel yağ tr_TR
dc.subject Sabun tr_TR
dc.subject Biodiesel tr_TR
dc.subject Pyrolysis tr_TR
dc.subject Vegetable oils tr_TR
dc.subject Soap tr_TR
dc.title Sabun atıklarından ve bitkisel yağlardan piroliz yöntemiyle otto diesel motorları için alternatif yakıt elde edilmesi tr_TR
dc.title.alternative Fuel obtaining waste soaps and vegetable oils via pyrolysis process for otto and diesel engines tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account