Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Sabun atıklarından ve bitkisel yağlardan piroliz yöntemiyle otto diesel motorları için alternatif yakıt elde edilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.