Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing FBE, Yüksek Lisans, Matematik Koleksiyonu by Title

Browsing FBE, Yüksek Lisans, Matematik Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ulukök, Zübeyde (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Lineer cebir ve matris teori matematik bilim dalında temel bir araçtır. Matris teori, matematiğin en zengin dallarından biridir. Matris teori, uygulamalı matematiği içeren çeşitli alanlarda, bilgisayar bilimlerinde, ...
 • Demir, Duygu (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; tez de kullanılan genel bilgileri verdik. İkinci bölümde; q-analog teorisini [13], tezin içeriği için gerekli olan Leonard çifti [23, 26] ve bu çift ile bağlantılı ...
 • Şahinbay, Orhan Veli (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010-07-30)
  Bu çalışmada, A X B = C matris denkleminin iteratif çözümlerini inceledik. Lineer cebirsel denklem sistemlerini çözmek için Keskin ve Aydın (2007) de verilen ?İteratif Boyut İndirgeme Metodu?yla bu problemin iteratif ...
 • Güzey, Nuran (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-08-15)
  Bu çalışmada; ilk olarak, a, b tamsayıları için a2 + b2 biçiminde iki değişkenli ikinci dereceden ifadelerin bazı özelliklerine yer verilmiştir. Daha sonra, negatif olmayan ve a â ¥ b şartını sağlayan a, b tamsayıları için, ...
 • Şimşek, Dağıstan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999-01-28)
  Altı bölümden oluşan bu tezde, Ax = f problemi singüler değerler yardımıyla çözülmüştür. Birinci bölümde singüler değerler ve format hakkında genel bilgi verilmiştir. İkinci bölümde matrisler ve vektör uzayıyla ilgili temel ...
 • Çenesiz, Yücel (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Bu çalışmada, kesirli mertebeden diferansiyel denklemlerin çözümleri araştırılmış bunun için diferansiyel dönüşüm yöntemi kullanılmıştır. Özellikle kesirli mertebeden diferansiyel denklemlerde önemli yeri olan Bagley-Torvik ...
 • Kızılkan, Gülnur Çelik (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004-07-23)
  Bu çalışmada, Cauchy probleminin nümerik integrasyonu için Picard teoremi tabanlı değişken adım genişliği seçimi ve hata analizi tabanlı değişken adım genişliği seçimi elde edilmiştir. Bu seçimlere bağlı olarak adım genişliği ...
 • Urlu, Nurten (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-06-12)
  Bu tez 4 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde grup ve monoid sunuşları genel anlamlarıyla verilmiş ve ağırlıklı olarak diğer bölümlerde ayrıntılarıyla incelenecek olan Gröbner-Shirshov metodu tanımlanmıştır. İkinci ...
 • Battaloğlu, Nuriye (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Çalışmamızda n = 0, 1, 2, ? Fark denkleminde; k bir doğal sayı, ? parametresi ve x0, x -1, ? , x-k , ? , x ?2k başlangıç şartları da pozitif reel sayılar olmak üzere fark denkleminin çözümlerine ait davranışları incelenmiş ...
 • Tollu, Durhasan Turgut (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, maksimumlu fark denklemleri ve bazı fark denklemlerin denge noktalarının global asimptotik kararlılığı ile ilgili yapılmış çalışmalar hakkında bilgi verildi. İkinci ...
 • Çalış, Nurzade (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışma literatürde yer alan bazı süreklilik çeşitleri arasındaki ilişkileri ele alan bir derlemedir. Üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, konunun uygulamalarıyla ilgili genel bilgilere değinilmiş, ikinci bölümde, ...
 • Emre, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-06-20)
  Bu çalışmada öncelikle bazı lineer olmayan fark denklem sistemlerinin çözümlerini analiz ettik. Daha sonra bu sistemlerin periyotlarını elde ettik.
 • Şekerci, Nurcan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, maksimumlu fark denklemleri ve fark denklemlerinin periyodikliği ile ilgili yapılmış bazı çalışmalar hakkında bilgi verildi. İkinci bölümde, fark denklemleri ile ...
 • Çağlar, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-09-04)
  Bilgisayarların hesaplama biliminde etkin ve etkili kullanılması ile birlikte kısmı türevli diferansiyel denklemlerin çözümünü elde etmek için literatürde birçok yöntem tanıtılmıştır. Bu yöntemlerin bazıları analitik yöntem ...
 • Özkan, Fadime (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-07-19)
  Bu tezde, graflar ve grafların Fibonacci sayıları ile ilişkisi üzerine detaylı bir çalışma sunulmaktadır. Bu çalışmada temel düşünce, literatürde olan bu ilişkileri ele almaktır. Bazı graflarda bağımsız küme sayısı Fibonacci ...
 • Demirpolat, Esra (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışma, sayılar teorisinde önemli bir yeri olan Diophantine denklemleri üzerine hazırlanmıştır. Çalışmanın birinci bölümü Giriş'e ayrılmış, burada kaynak araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin ve çözülen denklemlerin ...
 • Akbulak, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004-08-18)
  Bu çalışma A=[l/(ij)]"j=l ve B =[Jîj /(i + /)]",=, şeklinde verilen iki matrisin, Hadamard karekökleri ve Hadamard terslerinin spektral normlarının sınırlarını belirlemek için yapılmıştır. İlk olarak, matris normları ...
 • Özgan, Kadir (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
 • Aktop, Uçman (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010-08-24)
  Belirli integralin hesaplanması için kullanılan spline fonksiyonuna dayalı yöntemler analiz, fonksiyonel analiz ve uygulamalı matematikte çok iyi bilinmektedir. Bu çalışmada dördüncü ve beşinci dereceden spline fonksiyonlarla ...
 • Yıldırım, Hülya (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997-05-30)
  Isı iletimi problemlerinin çözümünde değişkenlerine ayırma metodu yaygın olarak kullanılır. Bu çalışmada birleşik elemanlarda sıcaklık dağılımının bulunduğu zaman oluşan spektral problemin özdeğerleri ve özfonksiyonları ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account