Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing FBE, Yüksek Lisans, Matematik Koleksiyonu by Issue Date

Browsing FBE, Yüksek Lisans, Matematik Koleksiyonu by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Bozkurt, Durmuş (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1988)
  Bu çalışaada Givans Metodu'yla üçlü basit matris formuna indirgenmiş bir simetrik matris alınarak bu matrisin ortogonal dönüşümlerle köşegenleştirilmesi üzerinde çalışılmış ve bir çözüm getirilmiştir.
 • Beceren, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990)
  Bu çalışma iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, çalışmamız için gerekli süreklilik çeşitlerinin kısa bir özeti ile bilinmesi gereken bazı tanım ve gösterimler verilmiştir. Ayrıca, T. Noiri'nin [1] ve C. W. Baker' in ...
 • Cihangir, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990)
  Bu çalışmada, modified Prüfer dönüşümleri kullanılarak Sturm - Liouville problemlerinin öz değerlerinin ve sıfırlarının sayısının asimptotik yaklaşımı verilmiştir.
 • Arslan, Saadet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994-10-07)
  Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde pirimitif kökler detaylı bir şekilde incelenmiş ve pirimitif köklerle ilgili önemli teoremlerin sonuçlan verilmiştir. Ayrıca pirimitif köklerle ilgili bazı basit ...
 • Çınar, Cengiz (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995-09-15)
  Bu çalışma üç bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölümde çalışmamızda kullanacağımız tanım ve teoremleri verip gerekli irdelemeleri yaptık. İkinci bölümde matris terslerini inceledik ve bunları sağ, sol ve genelleştirilmiş ...
 • Tekin, Harun (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996)
  Cauchy-Toeplitz matrislerinin singüler değerleriyle G. Szegö ilgilenmiş ve bir problem ortaya kovmuştur. Bu problem daha sonra C. Moler tarafından deneysel olarak, Fakat anlitik olarak S. V. Parter (1986) tarafından ...
 • Yıldırım, Hülya (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997-05-30)
  Isı iletimi problemlerinin çözümünde değişkenlerine ayırma metodu yaygın olarak kullanılır. Bu çalışmada birleşik elemanlarda sıcaklık dağılımının bulunduğu zaman oluşan spektral problemin özdeğerleri ve özfonksiyonları ...
 • Şimşek, Dağıstan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999-01-28)
  Altı bölümden oluşan bu tezde, Ax = f problemi singüler değerler yardımıyla çözülmüştür. Birinci bölümde singüler değerler ve format hakkında genel bilgi verilmiştir. İkinci bölümde matrisler ve vektör uzayıyla ilgili temel ...
 • Yakıt, Mevlüde (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999-07-20)
  Bu çalışmada Güneş Enerjisi temelleri ele alınmış, Güneş Enerjisi uygulamaları açısından gerekli olacak olan Gök küresinin astronomik koordinatları verilirken küresel astronomi bilgisi ışığı altında bazı açılar tanımlanmıştır. ...
 • Özkan, Ozan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999-07-30)
  Bu çalışmada; bir sınıf titreşim denklemleri için ortaya konulmuş başlangıç- sınır değer problemi Fourier yöntemi ve uzaklığa bağlı sonlu farklar yöntemi ile incelenmiştir. Fourier yöntemi ile yapılan çözümde seri formunda ...
 • Keskin, Aynur (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999-09-08)
  This study consists of two sections. In the first section, it is given necessary data and concepts for our study. We tried to summarize and comment on whole studies C-continuity in brief which have been done about this ...
 • Akyüz, E. Tuğba (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999-10-01)
  Bu çalışmada bir lineer homojen olmayan sabit katsayılı diferansiyel denklem sisteminin çözümünün Jordan kanonik formu ve matris kalemleri yardımı ile nasıl yapılabileceği üzerinde durulmuştur. Bu uygulamayı yapabilmek ...
 • Dursun, Ayşe (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999-10-01)
  Bu çalışmada, literatür [10] ve literatür [13] incelenmiştir. Söz konusu literatürlerden yararlanarak, ? (N,A) = E + A + A2 +... + AN-1 matris polinomunun başka bir yolla çözümü gösterilmiştir. Bu çözümler örneklerle ...
 • Tünay, Ayşe (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000-01-24)
  Bu çalışma dört bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde ; temel tanım ve teoremleri vermeye çalıştık. Öncelikle fuzzy küme kavramı ve fuzzy kümelerin temel özelliklerini inceledik. Konveks küme, strictly konveks küme, strongly ...
 • Doğan, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001-09-12)
  Bu araştırmada; Genel Liselerde okutulan trigonometri konuları hakkında öğrencilerin düşünceleri ve trigonometri konularının işlenişi ile ilgili olarak öğrencilerin görüşleri alındı. Trigonometri konuların da hangi yanılgılara ...
 • Erdoğan, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003-08-20)
  Bu çalışma iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, çalışmamız için gerekli olan bilgi ve kavramları verdik. Bu konuda, bazı genelleştirilmiş kapalı kümeleri ve zayıf ayırma aksiyomlarını kısaca özetleyip yorumlamaya ...
 • Kızılkan, Gülnur Çelik (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004-07-23)
  Bu çalışmada, Cauchy probleminin nümerik integrasyonu için Picard teoremi tabanlı değişken adım genişliği seçimi ve hata analizi tabanlı değişken adım genişliği seçimi elde edilmiştir. Bu seçimlere bağlı olarak adım genişliği ...
 • Akbulak, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004-08-18)
  Bu çalışma A=[l/(ij)]"j=l ve B =[Jîj /(i + /)]",=, şeklinde verilen iki matrisin, Hadamard karekökleri ve Hadamard terslerinin spektral normlarının sınırlarını belirlemek için yapılmıştır. İlk olarak, matris normları ...
 • Civciv, Hacı (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005-01-10)
  Cauchy - Toeplitz matrislerinin singüler değerleriyle G. Szegö ilgilenmiş ve bununla ilgili bir problem ortaya koymuştur. Daha sonra bu matrisler, C. Möler 'in dikkatini çekmiş ve C. Möler deneysel olarak bu matrislerin ...
 • Keskin, Yıldıray (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005-01-10)
  Bu çalışmada, lineer ve lineer olmayan diferansiyel denklemlerin çözümleri araştırılmış bunun için diferansiyel dönüşüm yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem kullanılarak lineer ve lineer olmayan diferansiyel denklemler cebirsel ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account