Selcuk University Digital Archive Systems

FBE, Yüksek Lisans, Matematik Koleksiyonu

FBE, Yüksek Lisans, Matematik Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Aykaç, Sümeyye (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-27)
  V boştan farklı elemanları noktalar olan bir küme, E de sıralı olmayan, elemanları V den oluşan bir küme olsun. E yi kenar V yi de köşe kümesi kabul edecek şekilde tanımlanan G=(V,E) ikiliden oluşan diyagrama graf denir. ...
 • Erdem, Emrecan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-04-13)
  Yazılan bu yüksek lisans tezi, temel olarak, Gröbner-Shirshov tabanları anlatmakta ve bu tabanlar için bir takım örneklemeler sunmaktadır. İlgili bölümde de anlatılacağı üzere, Gröbner-Shirshov tabanlar ele aldığımız ...
 • Esen, Esra (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-03-19)
  Birinci bölümde çalışmayla ilgili genel bilgi verildi. İkinci bölümde fark denklemleri ile ilgili yapılan çalışmalar verildi. Üçüncü bölümde gerekli temel kavramlar açıklandı. Dördüncü bölümde göz önüne alınan sistemlerin ...
 • Türkkan, Havva Nur (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde [12]' de verilen strongly semi ß ? irresolute ve semi ? ? preirresolute fonksiyon (Tanım 1.1.6) kavramlarını çalıştık ve bu fonksiyonların sağladığı özellikler için ...
 • Üresin, Ayşe Nazlı (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-07-11)
  Bu çalısmada, çogul-degerli fonksiyonlar için üstten ve alttan strong q -pre süreklilik kavramını, T. Noiri'nin [18] tanımladıgı strong q -pre sürekliligin bir genislemesi olarak tanıttık. Bu amaca yönelik olarak çalısma ...
 • Bilgiç, Zeki (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Bu çalısmada ?Two Applications of a Bound on the Hadamard Product with a Cauchy Matrix [1]?, ?Some Bounds for the Spectral Radius of the Hadamard Product of Matrices [2]? ve ?Eigenvalues of Hadamard Powers of Large Symmetric ...
 • Özcan, Resul (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-12-22)
  Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, tez için gerekli olan temel kavramları verip, ideal topolojik uzaylarda literatürde elde edilen bazı küme kavramlarını inceleyip, yorumladık. D I (c , δ β ) - küme ...
 • Kızıl, Dursun Gül (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Bu çalışmada; ilk olarak, Heron üçgenleri tanıtılarak kısa bir tarihçeye yer verilmiştir. kinci ve üçüncü bölümde, temel tanım ve teoremlere yer verildi. Dördüncü bölümde, rasyonel kenarortaylı ve rasyonel kenarlı Heron ...
 • İldan, Şeyda (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Bu tezde pozitif tanımlı matrisler ile ilgili eşitsizlikler ve bunların ispatları üzerine çalışılmıştır. Pozitif tanımlı matrisler ile ilgili eşitsizlikler matrisler ile ilgili çok çeşitli alanlara yardım sağladığı için ...
 • Cantürk, Mevlana (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada, M.T. Rashed'in 2004 yılında, Lagrange interpolasyon yöntemi ile diferansiyel, integral ve integro diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri için geliştirdiği iki metot, örnekleri ile birlikte incelenecektir. ...
 • Tollu, Durhasan Turgut (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, maksimumlu fark denklemleri ve bazı fark denklemlerin denge noktalarının global asimptotik kararlılığı ile ilgili yapılmış çalışmalar hakkında bilgi verildi. İkinci ...
 • Çitil, Bengül (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu tez çalışmasında, yüksek mertebeden doğrusal veya doğrusal olmayan adi diferansiyel denklemlerin(ODE'S) çözümü için Pade Yaklaşımları ile Diferansiyal Dönüşüm yönteminin birlikte kullanılması önerilmektedir. Önerilen ...
 • Güzel, Zehra (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, tezin giriş bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde, tezde kullanılan kavramların kısaca literatür bilgilerini verdik. İkinci bölümde, [4]'de verilen weakly ?-pre sürekli ...
 • Şİmşekler, Tuğba Han (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  İdeal topolojik uzaylarda strongly ?-pre-I sürekli fonksiyonlar adını verdiğimiz yeni bir süreklilik çeşidini tanımladık ve bilinen diğer süreklilik çeşitleriyle karşılaştırmasını yaparak yerini tespit ettik. Ayrıca ideal ...
 • Koç, Ayşe Betül (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu tezde, tek (solitary) dalgalar olarak bilinen lineer olmayan dalga çözümleri çalışıldı. Soliton bir etkileşim anından sonrada şeklini ve hızını koruyan özel tür dalgalardır. İlk bölümde, tek dalgalara ait genel tanımlara ...
 • Yılmaz, Fatih (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde günümüz bilim insanlarının ilgisini çeken Fibonacci, Pell, Lucas ve Jacobsthal sayı dizilerinin tanımları ve bilinen bazı özellikleri verilip, bu dizilerle ilgili olarak ...
 • Bozkurt, Şerife Burcu (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışma basit bağlantılı bir grafın uzaklık enerjisine ve uzaklık Estrada indeksine sınırlar bulmak için hazırlanmıştır. İlk olarak, bir grafın uzaklık enerjisi için sınırlar elde edilmiştir. Daha sonra, bir grafın ...
 • Kale, Akın (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Sirkülant matrisler ve Singüler değerler, nümerik analiz, sayılar teorisi, geometri, fonksiyonel analiz ve lineer cebir gibi matematiğin çeşitli alanlarının yanısıra elektrik ve elektronik mühendisliği, makine mühendisliği ...
 • Arslan, Kenan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-05-24)
  Bu tezin ikinci bölümünde, topolojik uzaylarda lokal kapalı [6], α-açık [19], semi açık [12], preaçık [14], β-açık [1], g-kapalı [13] ve rg-kapalı [23] küme kavramları incelenmiştir. Bu tezin üçüncü bölümünde, slc-küme, ...
 • Çalış, Nurzade (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışma literatürde yer alan bazı süreklilik çeşitleri arasındaki ilişkileri ele alan bir derlemedir. Üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, konunun uygulamalarıyla ilgili genel bilgilere değinilmiş, ikinci bölümde, ...

View more