Selcuk University Digital Archive Systems

Türk sinemasında 70 - 80 dönemi kayıp kuşak ve erotik sinema

Show simple item record

dc.contributor.advisor Can, Aytekin
dc.contributor.author Karagül, Eyup Murat
dc.date.accessioned 2018-02-21T12:55:57Z
dc.date.available 2018-02-21T12:55:57Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Karagül, E. M. (2006). Türk sinemasında 70 - 80 dönemi kayıp kuşak ve erotik sinema. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8993
dc.description.abstract Bu çalısmada sinemanın baslangıç yıllarından günümüze kadar genel birinceleme yapılmaya çalısılmıstır. Ayrıca Türk sinemasında en az 50 yıllık birgerilemeye sebep oldugu ileri sürülen 70 ? 80 kusagı yani ?Kayıp Kusak?incelenmis ve bu kaybolusun sebepleri arastırılmıstır.Çalısmada ilk olarak Türk sinemasının baslangıç yılları ve geçirdigi evrelerele alınmaya çalısılmıstır burada amaç esas incelemeye geçmeden muallakta birseylerin kalmasını engellemek amacı ile gövdemize bir iskelet olusturmaktır.60'ların sonlarına dogru tüm dünyayı kasıp kavuran özgürlük akımlarıbasladı. A.B.D. de çiçek çocukları ile vücut bulan bu akımlar Avrupa müzigineBeatles la damgasını vurdu. Elbette ki sinemanın bundan kaçması imkansızdı halközgürlük istiyordu ve istedikleri onlara verilmeliydi. Sinema da bu özgürlüklerierotizm ve pornografi olarak insanlara sundu.Dogal olarak Türk sineması da bunlardan kaçamadı ve kendini tatlı vekolay bir dünyanın kollarına attı. Önceleri seks-komedi diye baslayan bu furyazamanla pornoya kadar uzandı. Bu çalısma o döneme ve Türk Sinemasını odöneme sürükleyen nedenlerle ilgili bir arastırma niteligi tasımaktadır.70'li yıllarda Türk Sineması isleyis sorunlarını çok hissedilir biçimdeyasamıstır bunun sonunda da az sayıda pahalı ve nitelikli film yerine çok sayıdaucuz karate ve seks filmlerinin getirilmesi, yerli ve küçük yapımcıları da benzerfilmler yapmaya itmistir. 1980 sonrasında Türk Sineması yeni bir cinsel devrimgeçirmistir. Kadın ve cinselligi öne çıkaran bu tür filmler, belli bir yerden sonratecimsel amaç tasısalar da farklı yaklasımlarla günümüz Türk Sinemasındakiyerini alacaklardır.Iste polis baskınları, çuvallarla toplanan yasak filmler, kapatılan sinemalar,sorusturmalar, porno ticaretinden milyonlar kazanan gizli patronlar derken, birdönemin sonu da böylece gelmis oldu. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study was to present a general review from the beginningsup the present day of the cinema. In addition and particularly, the ?LostGeneration? of the 70-80?ies which has been frequently accused of beingresponsible for a regression of the Turkish cinema for at least a half century hasbeen studied with an emphasis on the causes of this ?loss?.First, to construct a comprehensive framework for the study, the beginningyears of Turkish cinema and the periods it underwent have been studied asdevelopmental basics.Towards the end of the 60?ies, waves of freedom streamed throughout theworld and shaked it. These trends which showed himself in the United States withthe flower children, cast it?s musical brand on Europe with the Beatles. Obviously,the cinema too would not avoid the effects of this wave; the audience wantedfreedom and had to get it. Cinema gave the freedom to the people in form oferotism and pornography.Naturally, the Turkish cinema would not avoid to follow and jumped into asweet and easy world. It began with the fury of the so called ?sex-comedies? butsoon found his way to pornography. This work is supposed to explore this era andthe reasons which drove Turkish cinema into this period.In the 70?ies, Turkish cinema has experienced the operational problemsseverely, and as a result, in stead of bringing in a few costly films, a lot of cheapkarate and sex films were imported that were soon followed suit by the smalldomestic filmmakers. After 1980, Turkish cinema underwent a sexual revolution.Beyond their obvious commercial intentions, these films which were focused on thewoman and sexuality have secured, although miming variing approaches, apermanent place in Turkish cinema.Though marked with police raids, banned films confiscated in sacs, closedtheaters, investigations, hidden bosses who gained millions from the porno trade,an era came to it?s end. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Türk sineması tr_TR
dc.subject Turkish cinema tr_TR
dc.subject Kayıp kuşak tr_TR
dc.subject Lost generation tr_TR
dc.subject Erotik sinema tr_TR
dc.subject Erotic cinema tr_TR
dc.title Türk sinemasında 70 - 80 dönemi kayıp kuşak ve erotik sinema tr_TR
dc.title.alternative The lost generation of the 70-80 ies in Turkish cinema and erotic cinema tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account