Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Doksorubisin tedavisinin kalp fonksiyonlarına etkisinin güncel ekokardiyografi parametreleri ile değerlendirilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.