Selcuk University Digital Archive Systems

İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu - embriyo transferi sikluslarında otolog kumulus hücre - oosit kompleksinin kültür ortamı olarak kullanılmasının embriyo gelişim kalitesine, implantasyon ve gebelik oranlarına etkisinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Görkemli, Hüseyin
dc.contributor.author Cihangir, Nalan
dc.date.accessioned 2018-02-21T12:15:12Z
dc.date.available 2018-02-21T12:15:12Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Cihangir, N. (2009).İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu - embriyo transferi sikluslarında otolog kumulus hücre - oosit kompleksinin kültür ortamı olarak kullanılmasının embriyo gelişim kalitesine, implantasyon ve gebelik oranlarına etkisinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8986
dc.description.abstract İntrasitoplazmik sperm injeksiyonu-embriyo transferi (ICSI-ET) sikluslarında folikül aspirasyonu ile elde edilen otolog kumulus hücre-oosit komplekslerinin kültür ortamı olarak kullanılmasının embriyo gelişimine ve embriyolar eşliğinde uterin kaviteye transferinin implantasyon ve gebelik oranlarına etkisinin araştırılması amaçlandı. Gereç-Yöntem : İnfertilite nedeniyle başvuran ve ICSI-ET yapılması kararlaştırılan, uzun protokol (GnRH analoğu; rFSH+HMG) yöntemiyle KOH uygulanan, folikül aspirasyonu ile toplanan oosit sayıları 10 ve üzerindeki 100 hasta randomize olarak seçildi. Folikül aspirasyonu ile otolog COC `lar elde edildi. Çalışma grubundaki 50 hastaya kültür ortamı olarak kullanıldı ve embriyolarla birlikte uterin kaviteye transferi yapıldı. Kontrol grubundaki 50 hastaya ise rutin kullanılan mediumlar ile embriyo kültürü ve embriyo transferi uygulandı. İmplantasyon ve gebelik sonuçları karşılaştırıldı.. Bulgu : Yaş ortalaması, indüksiyon gün süresi, kullanılan toplam gonadotropin dozları, hCG günü E 2 değerleri, endometrium kalınlıkları, siklus başına ortalama MII sayıları, transfere uygun kalitedeki embriyo sayıları, transfer günleri ve sayıları açısından istatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı fark yoktu. Fakat ICSI işlemi sonrasında kontrol grubunda % 44.37, çalışma grubunda % 56.63 fertilizasyon oranları, kontrol grubunda % 41. 4, çalışma grubu % 59.6 klivaj oranları tespit edilerek gruplar arasında istatistiksel anlamlı bir fark saptandı. Kontrol grubunda % 33, çalışma grubunda % 34 implantasyon oranları , kontrol grubunda % 34, çalışma grubunda % 44 gebelik oranları tespit edildi. Her iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Sonuç : Kültür ortamı olarak otolog COC kullanımı ve uterin kaviteye transferi implantasyon ve gebelik oranlarında anlamlı farklılık yaratmamıştır ancak klinik pratikte bu grubun sonuçlarının arttığı düşünülmektedir. Fertilizasyon ve klivaj oranlarında sağladığı anlamlı artış nedeniyle YÜT laboratuarlarında doğal hücre kültürü amacıyla kullanımının embriyo gelişimi için avantaj sağlayacağını düşünmekteyiz. tr_TR
dc.description.abstract Objective : The purpose of this study was to evaluate the use of autologous COC co-culture for embryonic development and quality as a medium and to find out implantation and pregnancy rates after the embryo transfer with COCs in the ICSI-ET cycles. Study Design : 100 infertile couples whose oocytes were retrieved 10 or more after follicule aspiration, were selected and randomly divided as control and study groups. Long GnRH analogue protocol was followed by controlled ovarian hyperstimulation with gonadotropins ( rFSH+ HMG). In the control group (n=50) the embryos underwent autologous COC coculture which was collected by follicule aspiration, and COC with embryos was transfered in to the uterine cavity. In the study group (n=50) conventional medium was used without COC co-culture. Implantation and pregnancy rates were correlated. Result(s) : Age of the patients, days of stimulation, total dose of gonadothropins, E 2 concentrations and endometrial thickness on hCG day, total MII stage oocytes, the toatl number of high quality embryos for transfer, the day of transfer and the number of embryos transfered were similar for both groups. Fertilization rates were % 44.37 in the control group and % 56.63 in the study group. Cleavage rates were % 41.4 in control group and % 59.6 in the study group. These rates were comparable also significant increase was demonstrated in study group. The implantation rates were % 33 in the control group, % 34 in the study group and pregnancy rates were % 34 in the control group, % 44 in the study group. These rates were insignificant statistically(p > 0.05). Conclusion (s): Our study demonstrated that with the use of autologous COC co-culture and uterine transfer the embryos with COCs, there were no differences statistically in implantation and pregnancy rates, but we suggested that our implantation and pregnancy rates increased at the study group in clinical practice. The increased efficacy of the COC co-culture in fertilization and cleavage rates demonstrated that this kind of natural cell co-culture may play an important role in embryonic development in assisted reproductive tecniques. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Reproduction techniques tr_TR
dc.subject Üreme teknikleri tr_TR
dc.subject Oocytes tr_TR
dc.subject Oositler tr_TR
dc.subject Infertility tr_TR
dc.subject Kısırlık tr_TR
dc.subject Cumulus cells tr_TR
dc.subject Kumulus hücresi tr_TR
dc.subject Pregnancy tr_TR
dc.subject Gebelik tr_TR
dc.subject Fertilization tr_TR
dc.subject Fertilizasyon tr_TR
dc.subject Embryo transfer tr_TR
dc.subject Embriyo nakli tr_TR
dc.title İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu - embriyo transferi sikluslarında otolog kumulus hücre - oosit kompleksinin kültür ortamı olarak kullanılmasının embriyo gelişim kalitesine, implantasyon ve gebelik oranlarına etkisinin araştırılması tr_TR
dc.title.alternative To evaluate the use of autologous coc co-culture for embryonic development and quality as a medium and to find out implantation and pregnancy rates after the embryo transfer with cocs in the icsi-et cycles tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account