Selcuk University Digital Archive Systems

Televizyonda program türü olgusu ve Türkiye'deki gelişim süreci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Can, Aytekin
dc.contributor.author Gül, Ruhi
dc.date.accessioned 2018-02-21T12:09:46Z
dc.date.available 2018-02-21T12:09:46Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Gül, R. (2009). Televizyonda program türü olgusu ve Türkiye'deki gelişim süreci. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8984
dc.description.abstract Televizyon, geride bıraktığımız yüzyılın en popüler kitle iletişim aracı olma özelliğini bu yüzyılda daha da güçlendirerek devam ettirmektedir. Kendisinden önce insan yaşamında önemli yer tutan tiyatro, radyo, sinema, resim ve fotoğraf sanatı, hatta edebiyat gibi disiplinlerden beslenen; ancak neredeyse hepsinin popülerliğini ikinci plana itecek kadar cazip bir kitle iletişim aracıdır. Kendisinden önceki sanat ve edebiyat dalları türlere ayrılır da televizyon bundan mahrum kalır mı? Doğası gereği karmaşık bir yapıya sahip olan televizyon, gelişmişinden geri kalmışına değin tüm dünya ülkelerinin adeta yaşamlarının bir parçasıdır. Bilgi almak isteyen, eğlenmek isteyen, olup bitenlerden haberdar olmak isteyen, tanımak ve fikir sahibi olmak isteyenin başvurduğu bu ?sihirli kutu? teknolojisinin oldukça pahalı olmasına karşın milyarlarca dolar yatırım yapılan dev bir endüstriye dönüşmüştür. Ne kadar gelişmiş teknolojiyle donatılırsa donatılsın, sonuçta insan fikrinin ve emeğinin ürünlerini aktarmak zorunda olduğu da bir gerçektir. İzleyicilerin istek ve gereksinimleri göz önünde tutularak her gün çeşitli format ve içeriklerde üretilen iletiler televizyonun anlatı olanakları çerçevesinde programlaştırılmakta ve tüketime sunulmaktadır. İşte bu çalışma, izleyicilerin kullanımları ve doyumları yaklaşımıyla paralellik gösteren televizyonun işlevlerine göre şekillenen ve tür anlamında kümeleşen televizyon programlarına ışık tutmak amacıyla yapılmıştır. Bu yapılırken de, özel kamu ayrımı yapılmamış, televizyonda tür kavramını daha iyi anlamak için de edebiyat, sanat ve sinemanın türlerine de kısaca değinilmiştir. Çalışmada ağırlıklı olarak yaygın olarak yapılan program türlerinin derinlemesine analizi örnekleriyle birlikte yapılmıştır. Yapılan bu çalışmadan çıkan sonuç, gelişen televizyon teknolojisi ve toplum yapısındaki dönüşüme paralel olarak televizyon program türlerinde de (karmaşık yapı ve türler arasındaki her türlü geçişgenliğe rağmen) yeni formatlar ortaya çıkmış, çıkmaya da devam edecektir. tr_TR
dc.description.abstract As one of the most popular means of communication during the last century, TV enhanced its features in this century as well. Fed by the different disciplines like literature, theatre, radio, cinema, Picture and photography that take important place in people?s lives; TV is so attractive to push the popularity of all these disciplines into second stage. The literary and art movements before the TV were divided into subtitles; can TV be thought to be an exception? TV which has a complex structure has been a part of life all over the world from developed to undeveloped countries. People who want to follow the agenda, have some knowledge, entertain themselves, It became a magic box to which people applied to learn some new information and though its technology is quite expensive it turned into a sector in which million dollars were invested. No matter how developed technology is used, it is a fact that it has to transfer the products of human efforts and ideas. Considering the needs and expectations of the audiences, everyday various messages produced in different formats and contents are programmed within the framework of the opportunities of TV and presented for consumption. This study aims to enlighten TV programs that are grouped according to function and type meaning, and are parallel with audience usage and satisfaction approach. While carrying out this aim, no discrimination was done on commercial and state channels and in order to understand the concept of type on TV, literature, art and types of cinema were covered briefly. In the study detailed analysis of the common programs were given providing samples. The result obtained from this study is that due to developing technology and parallel to the changes in social structure new formats have been emerged in TV program types( Complex structure and though every type of transaction among types) and will continue to emerge. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Televizyon tr_TR
dc.subject Television tr_TR
dc.subject Kullanımlar ve doyumlar tr_TR
dc.subject Usages and satisfactions tr_TR
dc.title Televizyonda program türü olgusu ve Türkiye'deki gelişim süreci tr_TR
dc.title.alternative Television programmes? classification issue and it?s progressive process in Turkey tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account