Selcuk University Digital Archive Systems

Bazı killerin astar olarak değerlendirilmesi ve indirgen ortamdaki etkilerinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Avşar, Mezahir
dc.contributor.author Tolasa, A. Melek
dc.date.accessioned 2018-02-21T12:09:10Z
dc.date.available 2018-02-21T12:09:10Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Tolasa, A. M. (2009). Bazı killerin astar olarak değerlendirilmesi ve indirgen ortamdaki etkilerinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8981
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında; günümüz seramik teknolojisinden yararlanılarak, toprağın doğadan alındığı hali ile astar üretiminde kullanılmasının araştırılması ve bu araştırma sonuçlarının sanatsal seramiğe uygulamasının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçtan yola çıkılarak, Konya yöresinden alınan üç farklı kil üzerinde çalışılmıştır. Killer pişme rengi beyaz olan düşük dereceli döküm çamuru ve kırmızı çamurdan yapılan plakalar üzerine astar şeklinde uygulanmıştır. Killere aynı zamanda %30-60 arasında ergitici (Sülyen ve Boraks) ilave edilerek bir miktar sırsı özellik kazanmaları sağlanmıştır. Astarlanan plakalar elektrikli fırın ortamında pişirilerek gözlenmiş, olumlu sonuç verenlere raku pişirimi ve sagar pişirimi teknikleri uygulanmıştır. Doku ve renk skalasını genişletmek amacıyla killere %1-3 arasında renklendirici oksit ilave edilmiş ve aynı pişirim şartlarında denenmiştir. Kullanılan killerden elde edilen verilerin sanatsal uygulamaları yapılmıştır. Çalışmanın sanatsal uygulama aşamasında biçimsel olarak kutu formundan hareketle yapılan soyutlamalarda, elde edilen renkli astarlarla formlara doku ve renk özellikleri kazandırılmıştır. Yapılan araştırma ve uygulamalar, mevcut bilimsel ve sanatsal kaynaklar ışığında yazılı ve görsel olarak sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, we have the aim of examining whether the natural way of soil can be used in slips production with the help of ceramics technology, and whether the result of this study can be applied to artistic ceramics. With the aim in mind, three sort of clay collected from Konya region were studied. They were applied in the way of slips onto the plates made up of low degree red mud and cast mud whose baked color is white. The clays were made to have characteristic by adding % 30-60 melting Cinnabar and Borax. Lined plates were baked in an electrical oven, and for the ones that responded positively, raku and sagar baking techniques were applied. To enlarge color and tissue scales, colorant oxide was added between %1-3 and they were tried in the same baking conditions. The artistic applications of products obtained from the clays were studied. In the abstractions made through box form stylistically in the artistic phase of the study, the forms were made to have tissue and color properties. The surveys and applications in the study are presented written and visual under the light of current scientific and artistic resources. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Kil tr_TR
dc.subject Clay tr_TR
dc.subject Sagar tr_TR
dc.subject Saggar tr_TR
dc.title Bazı killerin astar olarak değerlendirilmesi ve indirgen ortamdaki etkilerinin araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Using of some clays as slips and researching the artistic effects of them in the reduced fired tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account