Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

ICSI-ET uygulanan PKOS'lu hastalarda luteal faz östrojen desteğinin gebelik ve implantasyon oranlarına etkisi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.