Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Diyabetik anne bebeklerinde sağ ve sol ventriküln sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının geleneksel ve doku Doppler yöntemi ile ölçümü

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.