Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Mekanik ventilasyon uygulanan yoğun bakım hastalarında enerji tüketiminin belirlenmesinde indirekt kalorimetri metodu ile ampirik formüllerin karşılaştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.