Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Başparmak oppozisyon rekonstrüksiyonu için tendon transferinde pulley lokalizasyonlarının başparmak fonksiyonu ve tendon kayma direnci üzerinde etkisi: Biyomekanik kadavra çalışması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.