Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Desfluran, sevofluran ve propofol anestezilerinin erken postoperatif kognitif fonksiyonlar üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.