SBE, Yüksek Lisans, Felsefe ve Din Bilimleri Koleksiyonu: Recent submissions

 • Yrysbayev, Zhandos (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışma, Kazakistan'da yaşayan Kazak genç Müslümanların dini yönelimlerini tespit ve tahlil etmek; bu yönelimlerdeki benzerlik ve farklılıkları belirlemek ve karşılaştırmalar yapmak üzere düzenlenmiştir. Bu çalışma, ...
 • Muz, Seda (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bilişsel Terapi 1970'li yıllarda ortaya çıkmıştır. Aaron T. Beck ve Albert Ellis tarafından geliştirilen Bilişsel Terapi'ye göre kişileri rahatsız eden sıkıntılar, doğrudan olayın kendisinden kaynaklanmamaktadır. Bu ...
 • Erten, Esra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışma, Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye köyündeki sosyo-kültürel ve dini hayat üzerine yapılmıştır. Araştırmada köyde yaşayan Bulgaristan muhacirleri ve Kırım Türklerinin sosyo-kültürel ve dini hayatı ...
 • Aguş, Muhamed (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bulgar Ortodoks Kilisesinin, bugünkü Bulgarlar'ın hayatında önemli bir yeri vardır. Bulgarlar, millet olmalarını ve bugüne kadar böyle kalabilmelerini Hıristiyanlığa,daha sonra da Bulgar Ortodoks Kilisesine borçludurlar. ...
 • Pekergil, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışma, ölüm olgusunu Din Sosyolojisi açısından ele alan, Konya il merkezinde ölümün nasıl algılandığı ve ölüm olgusuna bağlı olarak yerine getirilen ritüellerin bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ...
 • Güzel, Sümeyra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada duanın, telkin ve terapideki önemi incelenmeye çalışılmıştır. Telkinin, terapide bir araç olarak kullanılması esas alındığından çalışma, dua ve terapi çerçevesinde şekillenmiştir. İki bölümden oluşan çalışmanın ...
 • Gedik, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Araştırmamızın konusunu, Somali'den göç eden ve pek çok farklılıkları beraberinde taşıyan Somalili mültecilerin, Konya'ya gelmeden önceki sosyo-kültürel ve dinî hayatları ile Konya'ya geldikten sonraki sosyo-kültürel ...
 • Kuran, Neslihan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Çalışma, Doğu Yahudilerini modernleştirmek ve geliştirmek amacıyla 1860 yılında Paris'te kurulan Alliance Israélite Universelle (AIU) teşkilatının İstanbul'da açmış olduğu okulları ele almaktadır. Yenileştirmenin aracını ...
 • Tunç, Merve Betül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Ülken, ahlakı aşk'a dayandırmaktadır. Ona göre bir eylemin ahlaki olarak adlandırılabilmesi için, hiçbir çıkar gözetilmeksizin, sırf aşk adına yapılmış olması gerekir. Ülken'in aşktan maksadı, hiçbir menfaat gözetmeyen, ...
 • Karlı, Latife (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Araştırmada Yaz Kur'an Kursu 1. Kur müfredatında yer alan her konu ayrı ayrı ele alınmıştır. İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları hikâyelerle somutlaştırılmaya çalışmıştır. Böylelikle, öğrencilerin anlamakta zorlandıkları ...
 • Çakmak, Fatma (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Modern toplumlarda en etkili toplumsal güçlerden biri haline gelen medya da, hem kadını popüler kültürün bir parçası haline getirmesiyle hem de onun geleneksel kodlarda tarifini bulan yerleşik imajını pekiştirmekle kadınların ...
 • Gündoğdu, Muhammet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Araştırmamızın konusu Hasan Basri Çantay'ın din ve toplum hakkındaki görüşleridir. Hasan Basri Çantay, II. Meşrutiyetin ilanını takip eden yıllarda çıkarmaya başladığı gazetelerle başladığı yazı hayatına ömrünün sonuna ...
 • Yüce, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Hilmi Ziya Ülken, varlık konusundaki görüşleri temelde ikiye ayırır: Varlığı, ?ontolojik olarak var kabul edip ideden ibaret sayan? spiritualizm ile ?varlık ancak duyu verilerimizle algıladığımız kaba maddeden ibarettir.? ...
 • Damlapınar, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Göçmenlerde sosyo-kültürel ve dini hayat? konulu tezimiz giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın konusu, amacı, sınırlılıkları, yöntemi, varsayımları ve göç realitesi kavramsal olarak ele alınmıştır. ...
 • Hasankahyaoğlu, Havva Rabia (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde dindarlık ve empati ilişkisini tespit etmektir. Araştırmanın örneklemi Selçuk üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden, seçkisiz örneklem yoluyla seçilen, 211 kız ...
 • Ganbarov, Asaf (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Azerbaycan'ın Astara İline Bağlı Lovayın Köyünde Sosyal ve Dini Hayat Azerbaycan halkının 20. yüzyılın başlarından itibaren çok radikal siyasi ve toplumsal değişimlere maruz kalmasına rağmen din, çeşitli şekiller alarak ...
 • Hakbin, Humayun (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Afganistan Türkiye ilişkilerinin temeli çok eski tarihlere dayanmaktadır. Bu ilişki ağını oluşturan öğeler araştırıldığı zaman bunların en önemlilerinden biri Mahmut Tarzidir. Bu çalışmamızda Afgan modernleşmesinde Mahmut ...
 • Göçmez, Ensar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  İnsanlık tarihiyle başlayan göç, sosyal, kültürel, ekonomik ve dini yönleri çok boyutlu olan sosyolojik bir olgudur. Genellikle siyasal ve ekonomik sorunlar nedeniyle kendi memleketlerini terk etmek zorunda kalan göçmenlerin ...
 • Köse, Ayhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Modern çağda gelişmeye başlayan psikolojinin kökleri, yeniçağdaki gelişmelere dayanmaktadır. Kopernik, Galile ve Newton gibi bilim adamlarının keşifleri, Yeniçağdaki bilim anlayışını oluşturmuştur. Böylece pozitif bilimler ...
 • Bozer, Muammer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  İnsan; aile, sokak ve toplumsal çevresi; geçmişteki ve şimdiki yaşantılarıyla; beden, zihin, duygu ve ahlak gelişimiyle; bilgi, beceri ve tutumlarıyla; geçmişte yaptıkları ve gelecekte yapacakları ile bir bütündür. İnsanın ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account