SBE, Yüksek Lisans, Felsefe ve Din Bilimleri Koleksiyonu: Recent submissions

 • Daşdemir, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Batılılasma süreci ile birlikte, Avrupa kökenli birtakım siyasî ve felsefî fikirler Türkiye'de yayılmaya ve tartısılmaya baslamıstır. Bu fikirlerden biri de materyalizmdir. Materyalizm, maddeyi yegane hakikat olarak gören ...
 • Gedük, Nuray Demirci (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Platon egitimle insanı bilgilendirmekten daha çok ruhu yüceltmeyi hedefler. Egitim ruhu iyiye dogru yönlendirmedir.Yani ahlaksal bir etkinliktir, bu yüzden egitimli insan aynı zamanda erdemli insandır. Egitimle insan iyi ...
 • Özmen, Ekrem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bu tez, genel olarak, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yasamıs Müslüman bir Türk düsünürü olan Sehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi (1865- 1914)'nin ?Tanrı? ya dair ortaya koydugu düsüncelerini ele almaktadır. ?Sehbenderzade ...
 • Taş, Oktay (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  İslam Felsefesi gelenegi içerisinde Messai ekolün Farabi'den (v.339/950) sonraki en büyük filozofu hiç kuskusuz bn Sina'dır (v.428/1037). bn Sina da, seleflerinin yaptıgı gibi ahlak disiplinini, felsefenin diger disiplinleri ...
 • Tellier, Saide (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Son birkaç yüzyıl içinde Batı'da baslayan ve etkileri tüm dünyayı saran modern medeniyet, dünyanın öteki toplumlarını olduğu gibi Türk toplumunu da derinden etkilemistir. Toplumumuzun son dönemde yasadığı değisimlerin hızı ...
 • Çetin, Nuran (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bu çalısmada öncelikle Adıyaman li'nin tarihi ve cografi yapısı üzerinde durulmustur. Daha sonra Adıyaman ili ve çevresindeki ziyaret yerleri, ocaklar ve bunlarla ilgili çesitli inanç ve uygulamalara yer verilmistir. Yine ...
 • Öztürk, Fatma Zehra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İslam dininin ana kaynagı olan Kur'an-ı Kerim İslam egitim sisteminin de ilk kaynagı olma özelligine sahiptir. Bu nedenle Müslümanların yasadıgı tüm devletlerde ve ülkemizde Kur'an ögretimine büyük önem atfedilmistir. ...
 • Bayer, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Hıristiyanlık, Hz. İsa'nın ölümünden sonra tarih içerisinde geçirdiği süreçte ilâhi konumdan çıkarak, Hz. İsa merkezli bir din şekline dönüşmüştür. Nitekim, Hıristiyanlıkla ilgili olarak günümüze kadar birçok İslâm âlimi ...
 • Anuarbekov, Asset (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bugün Kazakistan topraklarında yaşayan halk 8. asrın ortalarından itibaren İslam'a girmiş ve günümüze kadar da bu inançlarını muhafaza etmişlerdir. Kazakistan'ın 1991'de bağımsızlık kazanmasını müteakip hazırladığı anayasaya ...
 • Mersin, Yunus (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Mesleki doyum çalısanların isleriyle ilgili memnuniyetlerini ifade eder. Çalısanın isinden memnun olması yani mesleki doyumunun yüksek olması verimlilik açısından önemlidir. Bu çalısmada din görevlilerinin mesleki doyum ...
 • Öztürk, Özlem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Kur'an Kursları, din eğitimi noktasında ülkemizde büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Kur'an Kursu bazı çocuklar için ilk kez din ile karşılaşma ve ruhta dinin ilk tohumlarının filizlenmesini ifade ederken, bazılarında önceden ...
 • Yaşlı, Muhammed Emin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Egitim araç gereçleri egitimdeki verimliligi dogrudan etkilerler. DKAB derslerinin islenisi sırasında hangi araçların ne sekilde ve nasıl kullanılacagı önemlidir. Gelisen teknoloji egitim araçları içerine yenilerinin ...
 • Zengin, Ferit (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Günümüz eğitim anlayışında geleneksel yöntemlerin yerine anlamlı, yorumlayıcı ve problem çözme yeteneğine dayanan yeni bir yaklaşım benimsenmiştir. Öğrenme sürecinde aynı anda birçok bireye ve bu bireylerin birden çok duyu ...
 • Laleli, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  nsan aklı, sadece akıl gücü, hiç kimse için yaratılıs gayesine uygun bir hayat sürebilmesi için yeterli degildir. Çünkü akıl göze, vahiy de ısıga benzer. Saglam bir göz ısık olmadan göremez. nsanın bir rehber ve bir yol ...
 • Şanverdi, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  `İbn Rüşd'e Göre İnayet ve İhtira Delilleri' adlı bu çalışmanın birinci bölümünde Allah'ın varlığının delilleri ve O'nun varlığının delilleri ile ilgili ortaya konmuş, özellikle de kelamcılar tarafından ortaya konulmuş ...
 • Loras, Şule (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Eğitime yeni bir yaklaşım getiren çoklu zeka kuramı Multiple Intelligence ? MI Theory Harward Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Howard Gardner tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir. Çoklu Zeka Teorisi, insan zihnine ...
 • Karadoğu, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Dini tecrübenin pratik ifadesi ve dini sosyal bir fenomen olan Namaz İbadeti, içkin boyutuyla ferdin deruni alemini; aşkın boyutuyla manevi alemi, sosyolojik boyutuyla toplumu ilgilendiren, çok boyutlu (multidimensional) ...
 • Atçeken, Salih (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Hüseyin Atay, 1930 yılında Rize ilinde doğmuş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Kelam Kürsüsü Başkanlığı ve iki yıl dekanlık yapmış bir Kelam Profesörüdür. 1997 yılında emekliye ayrılmış ama, hala aynı Üniversitede ...
 • Salar, Hatice (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
 • Güçlüer, Masume Nurten (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada, 5. Sınıf İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersleri'nde yer alan üniteler için Yapılandırmacı Yaklaşım ve Çoklu Zekâ Kuramına uygun etkinlikler geliştirilmiştir. Araştırma Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account