SBE, Yüksek Lisans, Felsefe ve Din Bilimleri Koleksiyonu: Recent submissions

 • Ertürk, İdris (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Rahman Suresi, Kur'an'ın elli beşinci suresidir. Yetmiş sekiz ayetten oluşan bu surenin, Mekke'de indiği kabul edilir. Adını, birinci ayetini oluşturan ve Allah'ın isimlerinden olan ?er-Rahman? kelimesinden almıştır. Sure, ...
 • Erdem, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Kültür, bir milletin karakteristik özelliklerini simgeler. Aynı zamanda o milleti diğerlerinden ayırır. Gelenek ve inançlar, toplumun hayat tarzları ve dünya görüşleri hakkında bize bilgi veren en sağlam kaynaklardandır. ...
 • Aydın, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İslam kültürü tarihinde önemli bir yeri bulunan Azerbaycan 20 y.yılın büyük bir kısmını sosyalist tecrübe içerisinde geçirmiştir. Bu tecrübe İslam âlemi için de yeni bir deneyim olmuştur. Dinle ilgili iş ve uygulamaların ...
 • Düzgüner, Sevde (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Din, insanı etkileyerek onun davranışlarını şekillendiren bir olgudur. Bu nedenle din, Psikoloji ile ilişki içindedir. Psikologlar, inanç, inançsızlık, din değiştirme ve dua gibi dinî konular üzerine çalışmışlardır. Bu ...
 • Balamir, Figen (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Araştırmada ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinde bulunan, Iğdır İli'nin Karakoyunlu İlçe'sinde ikamet eden Azeri kökenli, Caferi mezhebine mensup halkın dini ve sosyal hayatı, teorik ve pratik yöntemler kullanılarak incelenmiştir. ...
 • Kurt, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Avrupa Birliği, üye ülkelerin bir takım yetkilerini devrederek oluşturduğu uluslarüstü bir kurumdur. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci yarım asrı bulmaktadır. Türkiye'de Avrupa Birliği daha çok ekonomik ve siyasi ...
 • Samancı, Zeynep Asiye (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Kültür, bir milletin karakteristik özelliklerini simgeler. Aynı zamanda o milleti diğerlerinden ayırır. Gelenek ve inançlar, toplumun hayat tarzları ve dünya görüşleri hakkında bize bilgi veren en sağlam kaynaklardandır. ...
 • Geredeli, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İnsanlık tarihi kadar eski olan din, insan hayatında daima önemli bir yere sahip olmuş ve insanı mutlu kılmayı hedef alan sosyal bir kurum olma özelliğini hiçbir zaman yitirmemiştir. Bu hedefine ulaşmak içinde, insanla-insan, ...
 • İnam, Abdulhalim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Belçika'da Katolik Din Dersi Ögretmeni Yetistirme Programları Üzerine Bir Arastırma Konulu'' tez çalısması; Birinci bölümünde, Hristiyanlıgın dogusu, Avrupa'da yayılma süreci ve Belçika'da egitimle din arasındaki baglantıları ...
 • Hasyılmaz, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bu arastırma; biyolojik, psikolojik degisikliklerle birlikte, çogu zaman hayata yabancılasan ve ölüm korkusuyla yüz yüze gelen yaslıların dinî hayatlarında meydana gelen degisimleri farklı boyutlardan tespit etmek amacıyla ...
 • Aksoy, Tevfik (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Nesnelerin kökenini bilme arzusu insanda doğustandır ve ilk insanla birlikte çesitli sekillerde ifade edilmeye çalısılmıstır. Her hangi bir okuyucunun Dinler Tarihiyle ilgili genel bir çalısmayı incelediğinde, islenen ...
 • Koçak, İsmihan Kayhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Cumhuriyet sonrası dönemde Türkiye'de tam bir tefsir yazmış olmakla ön plana çıkan Süleyman Ateş, tefsirde izlediği yöntem ve Hıristiyanlığa yaklaşımıyla klasik müfessirlerden ve anlayışlardan farklı olabilmeyi başarmış ...
 • Ergin, Refik (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  slam Düsüncesinde Zahir-Batın Ayrımı Açısından Kadızadeliler Örnegi Kadızadeliler hareketi Kadızade Mehmed Efendi'nin görüslerine dayanan bir harekettir. Bu hareket o dönemdeki bozulmalar sonucu Osmanlı toplumunda ortaya ...
 • Öztürk, Mehmet Fatih (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İnsan yaratılış itibariyle eğitilmeye müsait olan, doğası gereği de eğitime muhtaç olan bir varlıktır. Ancak eğitim sayesinde insan, belli bir seviyeden, üstün bir seviyeye çıkarılır. Eğitim, bireylerin toplum standartlarını, ...
 • Günaydın, Zeynep (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Giriş Bölümünde Yaz Kur'an Kursu eğitim müfredatında Çoklu Zeka Kuramını uygulanabilirliğine dair bilgiler vermeye çalıştık. `Yaz Kur'an Kursu Kur Sistemi' hakkında bilgi verdik. Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır; ...
 • Şahingeri, Nisa Aydın (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Türkçede ?çagdaslasma? olarak da ifade edilen modernlesme, modernligi edinme, üzerine alma gibi bir anlamı ifade etmektedir. Modernizm, günlük yasamdan din anlayısına, yönetim sisteminden insan iliskilerine kadar oldukça ...
 • Kafalı, Hasan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  Bu arastırmada lise ögrencilerinin dini tutum düzeylerinin sosyal iliskilerini etkileyip etkilemediginin tespit edilmesi amaçlanmıstır. Genel olarak sosyal iliskilerin degerlendirilmesinin yanı sıra aile, anne, baba, ...
 • Eğri, Tuba Şimşek (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Çalısmam 3 bölümden olusmaktadır. Birinci bölümde Hud suresini ana hatlarıyla incelemeye çalıstım. Böylece sure hakkında genel bir bilgi vermeyi amaçladım. İkinci bölümde surede yer alan kıssalara yer verdim. Surede Hz. ...
 • Şeker, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  İzmirli'nin ahlâk anlayısı daha çok dini bir ahlakî anlayıstır. Burada esas aldıgı din islam dinidir. Ahlâka dair birçok problemleri daha çok Kur'an ve hadisleri esas alarak çözüme kavusturmak istemistir. Dolayısıyla teorik ...
 • Yaykan, Zeynep (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  u çalışmanın amacı; dinler tarihinde birçok farklı konum ve konuda önemli bir yer teşkil eden, tüm ilahi dinlerin ilgi alanında bulunan Hz.İsâ'nın, bir de İslam Sûfizmi kapsamında değerlendirilmesidir. Çalışma, İslam ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account