Selcuk University Digital Archive Systems

Üzüm meyvesi ve çekirdeğinden antioksidan eldesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Şen, Nejdet
dc.contributor.author Payan, Armagan
dc.date.accessioned 2018-02-20T06:28:48Z
dc.date.available 2018-02-20T06:28:48Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Payan, A. (2007). Üzüm meyvesi ve çekirdeğinden antioksidan eldesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8878
dc.description.abstract Gelişen teknoloji, UV ışınları, günümüzün stresli yaşamı, alkol ve sigara kullanımı sonucunda oluşan serbest radiklaller, pek çok hastalığın ve yaşlanma sürecinin en önemli sebebidir. Son yılların en popüler araştırma konularından biri de, serbest radikallerin temizlenmesinde aktif rol oynayan antioksidanlardır. Yapılan bu çalışmada, etkili bir antioksidan olan proantosiyanidinin, üzüm meyvesi ve üzüm çekirdeğinden ekstraksiyonu üzerinde çalışıldı. Ekstraksiyon için, aseton, etanol, metanol ve etil asetat gibi çözücüler ve bunların sulu karışımları kullanıldı. En yüksek ekstraksiyon verimi, aseton-su (3:7) karışımı ile elde edildi. Elde edilen ekstraktların IR spekturumları ile literatürdekiler karşılaştırıldığında büyük ölçüde benzerlik gösterdiği görüldü. Ekstraktların, gradient HPLC çalışmaları sonucu 55. dakika ve sonrasında polimerik proantosiyanidin pikleri görüldü. Üzüm meyvesi ve üzüm çekirdeği ekstraktlarının antioksidan kapasite tayinleri için, DPPH radikali temizleme ve toplam fenolik madde miktarı belirleme testleri yapıldı. Elde edilen sonuçlara bakıldığında, üzüm çekirdeği ekstresinin, üzümün meyve kısmına göre yaklaşık 15 kat daha fazla antioksidatif etki göstrediği belirlendi. tr_TR
dc.description.abstract The free radicals, what are results of improving technology, UV rays, stressfull life of our days, taking alcohol and smoking are the most important reason of a lot of illnesses and aging period. Recently, one of the most popular research fields, is the antioxidants which play an important role of scavenging free radicals. In this research, the extraction from grapeseed and grape fruit by proanthocyanidin which is an effective antioxidant has been studied. Some solvents such as acetone, ethanol, methanol and ethyl acetate and their watery mixtures were used for the extraction. The best efficiency had been observed with acetone-water mixture (3:7). When we compare the extract?s IR specturum with literature, a similarity on a large scale had been seen. As a result of gradient HPLC workings of extracts, the 55th minute and after that, polimeric proanthocyanidin peaks were seen. For the antioxidant capacity determination of grapeseeds and grape fruit extracts, DPPH radical scavenging and defining the total phenolic material were being tested. When we have look at the results, it?s defined that grapeseed extract of account showed antioxidative effect approximately 15 times more than the fruit part of grape. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Serbest radikal tr_TR
dc.subject Antioksidan tr_TR
dc.subject Üzüm çekirdeği tr_TR
dc.subject Proantosiyanidin tr_TR
dc.subject Free radical tr_TR
dc.subject Antioxidant tr_TR
dc.subject Grapeseed tr_TR
dc.subject Proanthocyanidin tr_TR
dc.title Üzüm meyvesi ve çekirdeğinden antioksidan eldesi tr_TR
dc.title.alternative Production of antioxidants grom grape and grapeseeds tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account