Selcuk University Digital Archive Systems

Akoyunlu Karakoyunlu Hanedanlıklar Dönemi at ve koç (koyun) figürlü mezar taşlarının çağdaş seramik sanatı açısından incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Enveroğlu, İlham
dc.contributor.author Bağırlı, Rasim
dc.date.accessioned 2018-02-19T11:59:30Z
dc.date.available 2018-02-19T11:59:30Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Bağırlı, R. (2008). Akoyunlu Karakoyunlu Hanedanlıklar Dönemi at ve koç (koyun) figürlü mezar taşlarının çağdaş seramik sanatı açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8852
dc.description.abstract Türklerin tarih sahnesine çıktıkları günden beri, kendilerine özgü mezar gelenekleri ve mezar üstü anıtları önemli bir kültür unsuru olarak dikkat çekmiştir. Akkoyunlu ve Karakoyunlu (XIV-XVI. yy.) hanedanlıkları at ve koç figürlü mezar taşları gerek plastik açıdan gerekse damga ve sembollerle kendilerine özgü anlatım biçimlerini yakalamış ve yansıtmıştır. Hanedanlıklar döneminde yapılmış olan taş yontular, sadece mezar taşı olarak değil, defnedilmiş kişinin hayattaki mevkisini ve mesleğini de sanatsal ifadelerle ortaya koymuştur. Bu taş yontular yalın plastik biçimleri ile üzerlerindeki çeşitli sembol ve motiflerle kendilerine özgü anlatım biçimine sahiptir. Akkoyunlu ve Karakoyunlu dönemine ait figüratif at ve koç-koyun biçimli mezar taşlarının farklı yazar ve araştırmacılarımız tarafından gördüğü ilgi ve değeri, günümüz sanat anlayışı sanatçılar tarafından görmemiştir. Bu araştırmada taş yontuların farklı malzemelerle günümüz sanatçılarına esin kaynağı olabileceği, çağdaş seramiğe sanatsal yorumlarla aktarılmış 8 özgün form ile bunları destekleyen araştırma, çizim ve tasarımlarlarla vurgulanmağa çalışılmıştır tr_TR
dc.description.abstract From the time that Turks has been existed on historiy their traditions and gravestonse peciliar to themselves attracted the attensions as an important culture component. Karakoyunlu and Akkoyunlu dunasties horse and ship figured gravestones has catched and reflected its peculiar explanation from both plastic side and with explanation style. The sotone sculpture which has been made at the period of dunasties not only as gravestones but also displayed the status and job of barried person with artistic expressions. These stone sculptures posseses different motives and explanation type peculiar to themselves with their plastic format and symbols on their surface. The figurative horse and ship shaped grave stones belong to karakoyunlu and akkoyunlu period havent seen the same interes and value by the writer and researchers of our times as they had seen .With these researces it has been tried to stress that stone sculptures can be an inspriation source for our artists in these time, with different materials and supplies, 8 peculiar form which has been transshipped to modern ceramic with artistic explanations and researches, design and artwork. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Akkoyunlular tr_TR
dc.subject Atlar tr_TR
dc.subject Horses tr_TR
dc.subject Karakoyunlular tr_TR
dc.subject Koçlar tr_TR
dc.subject Rams tr_TR
dc.subject Mezarlar tr_TR
dc.subject Graves tr_TR
dc.title Akoyunlu Karakoyunlu Hanedanlıklar Dönemi at ve koç (koyun) figürlü mezar taşlarının çağdaş seramik sanatı açısından incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Period of the Akkoyunlu and Karakoyunlu dunasty analysis of the horse and ship (shaped) gravestones from modern ceramic art side tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account