Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin 7. sınıf ünitelerindeki geometrik kavramlardaki yanılgıları

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doğan, Ahmet
dc.contributor.author Akuysal, Nagehan
dc.date.accessioned 2018-02-19T07:55:34Z
dc.date.available 2018-02-19T07:55:34Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Akuysal, N. (2007). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin 7. sınıf ünitelerindeki geometrik kavramlardaki yanılgıları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8825
dc.description.abstract Bu araştırma; ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin, 7. sınıf geometri ünitelerindeki kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, Yozgat ve Konya illerinden rasgele seçilen 5 ilköğretim okulundan toplam 300 öğrenci katılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan ve uygulanan teşhis testi toplam 29 sorudan oluşmaktadır. Elde edilen veriler sonucunda, öğrencilerin; verilen şekildeki açı sayısı arttıkça, birbirine ters olan açı çiftlerini bulmakta zorlandıkları, geometrik kavramları tanıdıkları halde ifade edemedikleri, paralel iki doğruyu kesen üçüncü bir doğrunun oluşturduğu açıları, ayırt etmekte ve ifade etmekte zorlandıkları, üçgen, kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, yamuk gibi özel isimli geometrik şekillerin çokgen olamayacağını; kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen gibi özel olarak isimlendirilen dörtgenlerin de paralelkenar olamayacağını düşünmekte oldukları, geometrik şekillerle ilgili olarak, genelden özele ya da özelden genele bilgilerini transfer edip bu kavramları kullanamadıkları, aralarındaki ilişkileri kavrayamadıkları tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This research was made for determining seventh grade students? misconceptions about geometry. Samples were selected randomly from 5 different primary schools in Yozgat and Konya provinces for the research. The data collection instrument which aims to diagnose misconceptions consists of 24 open ended and 5 multiple choice questions. It was prepared, piloted and applied. The main finding of the data shows that students have some significant misconceptions about geometry. For example, they have difficulty to find the paired angles opposite to each other while the numbers of angles were getting increased. Also, they couldn?t express the geometric concepts although they knew the definition of the concepts. They have difficulty while they were determining and expressing the angels formed by the third line which intersects two parallel lines. They think that special geometric shapes like triangle, square, rectangle trapezoid can?t be polygon. Concerning with the geometric shapes, it was observed that they couldn?t use the induction and deduction for the concepts for transferring knowledge and they couldn?t understand the connection between them. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Geometrik kavramlar tr_TR
dc.subject Geometrical concepts tr_TR
dc.subject Yanılgılar tr_TR
dc.subject Misconceptions tr_TR
dc.subject Teşhis testi tr_TR
dc.subject Diagnosing test tr_TR
dc.title İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin 7. sınıf ünitelerindeki geometrik kavramlardaki yanılgıları tr_TR
dc.title.alternative Seventh grade students' misconceptions about geometrical concepts tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account