Selcuk University Digital Archive Systems

Markaların spor sponsorluğu uygulamaları: Ülker örneği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Aktaş, Hasret
dc.contributor.author İslam, Ahmet
dc.date.accessioned 2018-02-16T12:47:48Z
dc.date.available 2018-02-16T12:47:48Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation İslam, A. (2009). Markaların spor sponsorluğu uygulamaları: Ülker örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8809
dc.description.abstract İletişim alanında maliyetlerin gittikçe artması, çok sayıda tercih imkanı nedeniyle izlenme oranlarında düşüşlerin olması ve hükümetler tarafından konulan çeşitli kısıtlamalar geleneksel reklamcılık anlayışında değişimler meydana getirmiştir. İşletmeler, potansiyel ve hedef tüketicileri ile iletişim kurma stratejilerinde yeni arayışlara yönelmiştir. Bu arayışlar, pazarlama iletişimi alanında yeni bir takım stratejileri işletmeler için vazgeçilmez duruma getirmiştir. Bu anlamda, sponsorluk da yeni bir pazarlama ve iletişim kanalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sponsorlukta, sponsor olan ticari başarısı için kısa veya uzun vadeli katkılar beklemektedir. Sponsorluk; imaj yaratmak, satış gerçekleştirmek veya birçok amaca ulaşmak için yapılan bir iştir. Bu bakımdan özellikle son dönemlerde spor sponsorluğu dünya üzerinde olduğu kadar ülkemizde de fazlaca rağbet görmektedir. Spor dünyası, doğası itibariyle geniş kitleleri peşinden sürükleyen bir alandır. Markaların temel amaçlarından birinin kendilerini geniş kitlelere tanıtmak olduğunu düşünürsek, spor ve marka imajı ilişkisinin ne denli güçlü bir zemine oturduğu kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bu çalışmada markaların yapmış oldukları sponsorlukların marka farkındalığı ve marka bilinirliği yaratmak, rakiplerine göre farklılaşmak, hedef kitleyle duygusal bir bağ kurmak noktasında etkili olan temel faktörlerin ve belirleyicilerin neler olduğu, Ülker Şirketler Topluluğu'nun yapmış olduğu sponsorluklar da ayrıntılı olarak incelenerek ortaya konmuştur. tr_TR
dc.description.abstract By increasing costs of communication, decreasing ratings because of many kinds of possible available alternatives and the different kinds of limitations which is determining by governments, have changed the ordinary advertising. Companies have tried to find the new communication strategies to connect with the potential and the target consumers.These kind of new ways made indispensable new several strategies for marketing communication sector.By this way we are facing to sponsorship as a new marketing and communicating way.Sponsor company expects, incomes for short and middle time period in sponsorship.Sponsorship is a way which you can use to create a new image, to sell goods and to reach to the several targets.By the way sport sponsorship is so popular in our country as the whole world especially for last years.Sport world trails huge quantity of people because of its nature.To consider the one of the brands?s fundamental aim is to meet to huge quantity of peoples, it is so obvious to see that sport and the brand image have what a strong relation between themselves. In this work, awareness of brand of the sponsorships of the brands , and creating an attention and getting difference than the rivals, to detect the ways which are effective to create a sensitive link with the target mass, have been found and investigated with details by the works of Ulker Companies Group. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Halkla ilişkiler tr_TR
dc.subject Public relations tr_TR
dc.subject Spor tr_TR
dc.subject Sports tr_TR
dc.title Markaların spor sponsorluğu uygulamaları: Ülker örneği tr_TR
dc.title.alternative Sport sponsorshıp applıcatıons of the brands: The example of Ulker tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account