Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Mandibular prognatizm ile büyüme hormon reseptör (BHR) gen P561T ve C422F polimorfizmlerinin ilişkisinin incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.