Selcuk University Digital Archive Systems

Tip 2 diyabeti olan hastalarda egzersizin adipokinler ve vücut yağ dağılımı üzerine etkisinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gönen, M. Sait
dc.contributor.author Arslan, Mihriban
dc.date.accessioned 2018-02-14T10:34:09Z
dc.date.available 2018-02-14T10:34:09Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Arslan, M. (2010). Tip 2 diyabeti olan hastalarda egzersizin adipokinler ve vücut yağ dağılımı üzerine etkisinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8711
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı Tip 2 DM olan hastalarda düzenli aerobik egzersizin adipokinler (TNF-?, leptin, adiponektin) ve vücut yağ dağılımı üzerine etkisini araştırmaktır. Gereç ve yöntem: Tip 2 DM olan, insülin kullanmayan ve mikro/makrovasküler komplikasyonu olmayan 64 kişi randomize olarak egzersiz (n=31) ve kontrol gruplarına (n=33) ayrıldı. Egzersiz grubundaki kişilere 3 ay boyunca, haftada 3 kez, her seansta 50 dakika süreli olarak aerobik egzersiz yaptırıldı, diyet verildi. Kontrol grubuna ise sadece diyet verildi. Çalışma başında ve sonunda kan basıncı, antropometrik parametreler, HbA1c, açlık insülin, açlık kan şekeri, HOMA-IR, lipid profili, adiponektin, leptin, TNF-? ve vücut yağ oranına bakıldı. Bulgular: Çalışma sonunda egzersiz grubunda başlangıca göre SKB ölçümü (p=0.03), DKB ölçümü (p=0.05) ve BKİ'nde (p=0.02) anlamlı azalma oldu.. Kontrol grubunda ise sadece TNF-? değerinde anlamlı artma oldu (p=0.004), diğer parametrelerde anlamlı değişiklik olmadı. Her 2 grup 3 aylık dönem sonunda oluşan değişimler açısından karşılaştırıldığında SKB (p=0.06) ve vücut yağ oranı (p=0.09) egzersiz grubunda kontrol grubuna göre azalma eğiliminde idi. Sonuç: Egzersizle SKB, DKB, BKİ, HbA1c, HOMA-IR, TG, total kolesterol, LDL kolesterol, vücut yağ oranı, leptin değerlerinde azalma, adiponektin düzeyinde artma olup sadece SKB, DKB, BKİ'ndeki azalma anlamlı idi. Yapılan egzersiz programı 3 ay süreli olup daha uzun süreli egzersizle diğer parametrelerdeki değişikliğin de anlamlı hale geleceği düşünülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this study was to analyse the effects of regular aerobic exercise training on body fat distribution and adipokines (TNF-?, leptin, adiponectin) in type 2 diabetic patients. Methods: A total of 64 individuals with type 2 DM, but without micro/macrovascular complications and non was receiving insulin, were randomly assigned to either a 3-month aerobic exercise program (three times/week, 50 minute/session) and diet, designed exercise group (n=31), or only diet to control group (n=33). Blood pressure, anthropometric parameters, HbA1c, fasting insulin, fasting plasma glucose, reciprocal index of homeostasis model assesment (HOMA-IR), lipid profiles, adiponectin, leptin, tumor necrosis factor (TNF)-? and body fat mass were measured at baseline and at the and of the study. Results: In comparison with baseline, in exercise group systolic (p=0.03) and diastolic (p=0.05) blood pressure and body mass index (p=0.02) decreased significantly but Hba1c, HOMA-IR, waist-hip ratio, TG, LDL, Total cholesterol and leptin decreased, adiponectin increased slightly (p>0.05) after 3-month exercise program. In control group only TNF-? was increased significantly (p=0.004). In comparison with control group, systolic blood pressure (p=0.06) and body fat (p=0.09) tended to decrease in exercise group at the end of the study. Conclusions: Hba1c, HOMA-IR, waist-hip ratio, TG, LDL, Total cholesterol and leptin decreased, adiponectin increased slightly after 3-month exercise program but only systolic blood pressure, diastolic blood pressure and body mass index decreased significantly. It is believed that changes in other parameters will come meaningful after long-term exercise programs. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Adipokinler tr_TR
dc.subject Adipokines tr_TR
dc.subject Diabetes mellitus tr_TR
dc.subject Egzersiz tr_TR
dc.subject Exercise tr_TR
dc.title Tip 2 diyabeti olan hastalarda egzersizin adipokinler ve vücut yağ dağılımı üzerine etkisinin araştırılması tr_TR
dc.title.alternative A clinical study analyses the effect of exercise training on adipokines and body fat distribution in type 2 diabetic patients tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account