Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Tip 2 diyabeti olan hastalarda egzersizin adipokinler ve vücut yağ dağılımı üzerine etkisinin araştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.