Selcuk University Digital Archive Systems

Tekrarlanan supramaksimal egzersizlerden sonra oksidatif stres ve antioksidan savunma: Koenzim Q10'in etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gökbel, Hakkı
dc.contributor.author Gül, İbrahim
dc.date.accessioned 2018-02-14T08:10:53Z
dc.date.available 2018-02-14T08:10:53Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Gül, İ. (2007). Tekrarlanan supramaksimal egzersizlerden sonra oksidatif stres ve antioksidan savunma: Koenzim Q10'in etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8689
dc.description.abstract Çalışmanın amacı, aralarında kısa dinlenme dönemleri bulunan kısa süreli supramaksimal egzersiz performansı ve bu egzersizlerle oksidatif stres ve antioksidan savunmada oluşan değişiklikler üzerine koenzim Q10'un (CoQ10) etkilerinin belirlenmesidir. Çalışmaya 15 sağlıklı sedanter genç erkek gönüllü olarak katıldı. Vücut ağırlığının kilogramı başına 75 gram yükte Wingate testi (WT), aralarında ikişer dakika dinlenme süreleri verilerek beş kez uygulandı. Pik güç, ortalama güç ve yorgunluk indeksi değerleri saptandı. İstirahatte, son WT tamamlandıktan hemen sonra, 15 ve 60 dakika sonra kan alındı. Sekiz hafta süreyle oral yolla günde tek doz 7 katılımcıya 100 mg CoQ10, 8 erkeğe plasebo (glikoz) verildikten sonra WTleri ve kan alımı tekrarlandı. 4 haftalık arınma döneminden sonra önceki uygulamada CoQ10 alanlara plasebo, plasebo alanlara CoQ10 8 hafta süreyle verildi ve WTleri ve kan alımı tekrarlandı. Kan örneklerinden ayrılan plazmada malondialdehit, süperoksit dismutaz, katalaz, nitrik oksit, glutatyon peroksidaz, adenozin deaminaz, ksantin oksidaz ve ürat tayini yapıldı. CoQ10 kullanımıyla sadece 5. ortalama güç değerinde artış olurken plasebo kullanımı sonrası ortalama güç değerlerinde değişme olmadı. CoQ10 ve plasebo kullanımı sonrası değerler karşılaştırıldığında herhangi bir oksidatif stres veya antioksidan savunma parametresinde anlamlı fark bulunmadı. Sekiz hafta süreli CoQ10 kullanımının kısa dinlenme dönemleriyle tekrarlanan kısa süreli supramaksimal egzersizlerin sonuncusunda anaerobik performansı artırdığı, istirahatteki veya bu tip egzersizler sonrasındaki kan oksidatif stres ve antioksidan durumunu etkilemediği sonucuna ulaştık. tr_TR
dc.description.abstract The aim of the study was to determine the effects of coenzyme Q10 (CoQ10) on the performance and the changes of oxidative stress and antioxidant defense in repeated bouts of supramaximal exercise. Fifteen healthy and sedentary young males voluntarily participated in the study. Wingate test (WT) was performed 5 times with 75 g.kg-1 body weight load with 2-min intervals. Peak power, mean power, fatigue index were calculated. Blood samples were collected at rest, immediately after, 15 and 60 min after the fifth WT. 100 mg CoQ10 to 7 subjects, placebo (glucose) to 8 subjects were given orally every day for 8 weeks and WTs and blood sampling were repeated. Placebo was given to the subjects who used CoQ10 first time and vice versa after 4-week wash-out period and WTs and blood sampling were repeated. Malondialdehyde, superoxide dismutase, nitric oxide, glutatyon peroxidase, adenosine deaminase and urate were determined in plasma obtained from the blood samples. Although there was an increase in fifth mean power after CoQ10 supplementation, there is no increase in mean power values after placebo. No oxidative stress or antioxidant defense markers between the values after CoQ10 and those after placebo were statistically different. As a conclusion, 8-week coenzyme Q10 supplementation increased anaerobic performance in the last exercise of repeated bouts of supramaximal exercises separated by short resting intervals. Blood oxidative stress and antioxidant defense markers in the rest or after this type exercises were not influenced by coenzyme Q10 supplementation. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Antioksidanlar tr_TR
dc.subject Antioxidants tr_TR
dc.subject Egzersiz tr_TR
dc.subject Exercise tr_TR
dc.subject Oksidatif stres tr_TR
dc.subject Oxidative stress tr_TR
dc.subject Wingate testi tr_TR
dc.subject Wingate test tr_TR
dc.title Tekrarlanan supramaksimal egzersizlerden sonra oksidatif stres ve antioksidan savunma: Koenzim Q10'in etkisi tr_TR
dc.title.alternative Oxidative stress and antioxidant status after repeated bouts of supramaximal exercise: Effect of coenzyme Q10 tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account