Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Endometrium kanserli hastalarda metilen tetrahidrofolat redüktaz, protrombin gen, faktör-v leiden mutasyonlarının prevalansları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.