Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Metabolik sendromlu hastalarda nondipper kan basıncı seyrinin hedef organ hasarı üzerine etkisi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.