Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

ST yükselmeli miyokard infarktüsü geçiren hastalarda spironolaktonun uzun dönemde sol ventrikülün yeniden biçimlenmesi üzerine etkisi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.