Selcuk University Digital Archive Systems

Sık yapılan perkutan koroner girişimler ile sessiz beyin hasarı arasındaki ilişki

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ügen, Mehmet Sıddık
dc.contributor.author Turan, Yaşar
dc.date.accessioned 2018-02-13T10:53:28Z
dc.date.available 2018-02-13T10:53:28Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Turan, Y. (2009). Sık yapılan perkutan koroner girişimler ile sessiz beyin hasarı arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8663
dc.description.abstract Perkutan koroner girişimlerde sessiz beyin hasarı ile ilgili yapılan çalışmalarda nörolojik komplikasyon riskinin tahmin edilenden daha fazla olduğu görülmüştür. Serebral hasarı değerlendirmede S100B ve NSE son yıllarda sıkça araştırılan belirteçlerdir. Biz bu çalışmada perkutan koroner işlemler ile NSE ve S100B arasındaki ilişkiyi ve bunu etkileyen faktörleri tespit etmeyi amaçladık. Materyal-metod: Çalışmaya PKG uygulanan 160 hasta alındı. Hastalardan işlem öncesi rutin olarak bakılan laboratuvar parametreleri yanında NSE ve S100B çalışılması amacıyla kan örnekleri alındı. Yapılan işlemin tipi, süresi, işlem sayısı ve uygulanan medikal tedaviler kaydedildi. İşlem sonrası 24.saatte NSE ve S100B çalışılmak üzere ikinci kan örnekleri alındı. Bulgular: NSE değişimleri ile işlem süresi (p<0.01), total kolesterol, trigliserit, HDL ve LDL düzeyleri arasında anlamlı ilişki mevcuttu (p<0.01). HT olanlarda ve işlem sırasında heparin almayan hastalarda S100B anlamlı olarak daha fazla artıyordu (sırasıyla p=0.025, p=0.017). S100B değişimi ile total kolesterol, trigliserit, HDL ve LDL seviyeleri arasında anlamlı ilişki mevcuttu (p<0.01). Yaş, total kolesterol / HDL oranı ve işlem süresi NSE (sırasıyla p=0.02, p<0.01, p<0.01), HT ve total kolesterol / HDL oranı ise S100B değişimini etkileyen bağımsız değişkenler olarak tespit edildi (sırasıyla p=0.027, p<0.01). Sonuç: Çalışmamızda PKG işlemi uygulanan hastalarda işlem süresi, yaş, HT, hiperlipidemi ve işlem sırasında heparin uygulanmaması ile beyin hasarını gösteren NSE ve S100B belirteçleri arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir tr_TR
dc.description.abstract Clinical examinations that investigate the silent brain damage with the percutaneous coronary interventions have shown higher risk of neurologic complications than supposed. Numerous studies have been performed involving NSE and S100B in silent brain damage. In this study, we aimed to evaluate the relationship between percutaneous coronary interventions, NSE and S100B and to determine the factors that affect development of brain damage. Methods: The study population included 160 patients undergoing percutaneous coronary intervention. Blood samples were collected before the procedure for baseline NSE and S100B levels. Type and number of the procedures that performed and medical therapies were recorded. The second blood samples for the postprocedural NSE and S100B levels were collected 24 hours after the procedure. Results: There was a significant correlation between NSE changes and duration of procedure (p<0.01), total cholesterol, triglyceride, HDL and LDL levels (p<0.01). S100B levels significantly increased in hypertensive patients and the patients who did not have heparin therapy at the time of procedure (p=0.025, p=0.017 respectively). There was a significant correlation between S100B changes and total cholesterol, triglyceride, HDL and LDL levels (p<0.01). Patient age, total cholesterol/HDL ratio and duration of procedure were independent variables that affect the NSE changes (p=0.02, p<0.01, p<0.01 respectively). HT and total cholesterol/HDL ratio were independent variables that affect the S100B changes (p=0.027, p<0.01 respectively) Conclusion: There was a significant correlation between duration of procedure, age, HT, hyperlipidemia, lack of heparin therapy at the time of procedure and NSE and S100B changes in the patients underwent percutaneous coronary intervention. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Beyin hastalıkları tr_TR
dc.subject Brain diseases tr_TR
dc.subject Koroner hastalık tr_TR
dc.subject Coronary diseases tr_TR
dc.title Sık yapılan perkutan koroner girişimler ile sessiz beyin hasarı arasındaki ilişki tr_TR
dc.title.alternative The relationship between silent brain damage and rutinly performed percutan coronary interventions tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account