Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Konya ilinde üriner sistem enfeksiyonlarında kullanılan antibiyotiklere karşı direnç gelişiminin araştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.