Selcuk University Digital Archive Systems

Geçici klip uygulamalarında beyin kan akımı değişkenliklerinin kantitatif elektroensefalografi ve kan akımı monitörü ile değerlendirilerek sonuçların karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Üstün, Mehmet Erkan
dc.contributor.author Yavuz, Servet
dc.date.accessioned 2018-02-12T09:46:37Z
dc.date.available 2018-02-12T09:46:37Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Yavuz, S. (2010). Geçici klip uygulamalarında beyin kan akımı değişkenliklerinin kantitatif elektroensefalografi ve kan akımı monitörü ile değerlendirilerek sonuçların karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8607
dc.description.abstract İntrakranial anevrizma operasyonlarında anevrizma boynunu kalıcı olarak kliplemeden önce anevrizmanın köken aldığı ana besleyici artere geçici klip yerleştirilmesi öncesi, süresi ve sonrasında beyin kan akımındaki değişiklikleri QEEG ve Bowman perfüzyon monitörü kullanarak izlemek ve bu iki yöntemi birbiri ile karşılaştırmak varsa QEEG'de hangi değerin beyin kan akımı takibinde kullanılabileceğini belirlemektir. Gereç ve Yöntem : Bu çalışma 2008 ve 2009 yıllarında S.Ü. Meram Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi ameliyathanesinde AKoA veya OSA arterde tek anevrizması bulunan, vazospazm düşündürecek klinik ve radyolojik bulguları bulunmayan ve ilk 3 gün içerisinde kalıcı anevrizma kliplenmesi öncesi ana besleyici artere geçici klip kullanılan hastalarda besleyici arterin sulama alanında bowman perfüzyon monitörü ile QEEG'de SEF 95, Median frekans ve Amplitüd değerleri karşılaştırılmış ayrıca QEEG kendi içerisinde diğer 3 sulama alanı ile karşılaştırılmıştır. Bulgular : Bowman perfüzyon monitöründe; QEEG'de SEF 95 değerindeki azalma ile korele olarak ana besleyici artere geçici klip yerleştirilmesinden 10 dakika sonra başlayan ve 15 dakika sonra belirginleşen perfüzyon azalması geçici klibin çekilmesinden 5 dakika sonra yine SEF 95 değerindeki artış ile korele olarak; geçici hiperperfüzyon ile uyumlu perfüzyon artışını izledik. Median frekans ve amplitüd değerleri ile perfüzyon değişkenliği arasında ise korelasyon yoktu. Sonuç : İntrakranial anevrizma cerrahisinde geçici klip yerleştirildikten sonra bowman perfüzyon monitöründeki perfüzyon değişikliklerinin SEF 95 değerleri ile yüksek korelasyon göstermesi, SEF 95'in serebral iskemi takibinde gerek tek, gerekse bowman perfüzyon monitörizasyonu ile birlikte kullanılabileceğini göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract The majör aim of this study is to define cerebral blood flow changes before, during and after temporary clip placement in aneurysm operations with QEEG and Bowman perfusion monitor and compare these methods with each other and also determine which QEEG parameter is valuable for following cerebral blood flow changes. Materials and Methods: This study was achieved in Selcuk University Meram Faculty of Medicine Hospital Neurosurgery operating room between 2008 and 2009. The patients with single MCA or AcoA artery aneurysms which has no significant clinical or radiological vasospasm evidence and operated within 3 days was included in this study. Temporary clip placement to the main feeding artery was performed before permanent aneurysm clipping in all of the patients. Cerebral blood flow changes with Bowman perfusion monitor and also SEF 95, Median Frequency and Amplitude values obtained with QEEG determinated in the related arterial zone and these findings were compared which each other. Also QEEG changes were compered in three different arterial zone. Results: Cerebral blood flow decrease was started 10 minutes after temporary clip placement and this impairment became prominent 15 minutes after temporary clip placement. This cerebral blood flow impairment which was determinated with Bowman perfusion monitor had a high correlation with SEF 95 values of QEEG. 5 minutes after the withdrawal of temporary clip an increase in cerebral blood flow due to hyperperfusion was determinated with bowman perfusion monitor had also a high correlation with SEF 95 values of QEEG. However median frequency and amplitude values have shown no correlation with perfusion changes observed with Bowman perfusion monitor. Conclusion: The high correlation of SEF 95 values with the perfusion changes meassured with Bowman perfusion monitor led us to decide that SEF values can be used to monitor cerebral ischemia due to cerebral blood flow impairment alone or with Bowman perfusion monitor after temporary clip placement in intracranial aneursym surgery. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Beyin hastalıkları tr_TR
dc.subject Brain diseases tr_TR
dc.subject Beyin iskemisi tr_TR
dc.subject Brain ischemia tr_TR
dc.subject Klips tr_TR
dc.subject Clips tr_TR
dc.title Geçici klip uygulamalarında beyin kan akımı değişkenliklerinin kantitatif elektroensefalografi ve kan akımı monitörü ile değerlendirilerek sonuçların karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Evaluation and comparison of the cerebral blood flow changes with quantitative eeg and cerebral blood flow monitoring during temporary clipage applications tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account