Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Hemodiyalizde arteriyovenöz fistül akım hızını değerlendiren bazı testlerin güvenilirliğinin tayini

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.