Selcuk University Digital Archive Systems

Siklosporin tedavisi alan psoriasisli hastalarda serum leptin, adiponektin, resistin ve ghrelin düzeyleri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özdemir, Mustafa
dc.contributor.author Yüksel, Mavişe
dc.date.accessioned 2018-02-12T09:43:36Z
dc.date.available 2018-02-12T09:43:36Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Yüksel, M. (2010). Siklosporin tedavisi alan psoriasisli hastalarda serum leptin, adiponektin, resistin ve ghrelin düzeyleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8602
dc.description.abstract Psoriasis ve obesite arasındaki ilişki yapılan bir çok çalışmada gösterilmiştir. Leptin, ghrelin, adiponektin, resistin primer olarak yağ dokusundan salgılanırlar. Yağ hücre kökenli bu hormonlar proinfilamatuvar sitokinlerin oluşumunu etkileyerek çeşitli immunolojik yanıtlara neden olurlar. Çalışmamızdaki amaç bu hormonların psoriasis vulgaris patogenezindeki rolünü ve siklosporin tedavisi ile olan ilişkilerini saptamaktı. Materyal ve Metod: PASI' sı 10'nun üzerinde olan 18 yaşının üzerinde 26 psoriasis hastası ve yaş, cinsiyet ve BMI'lar uyumlu 26 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Her bir hastanın yaş, cinsiyet, BMI, aile öyküsü , PASI, NAPSI değerleri kaydedildi. Hastalara 5mg/ kg/gün dozunda üç ay süre ile siklosporin tedavisi verildi. Hormonlar ELİSA yöntemiyle çalışıldı. Bulgular: Psoriasis hasta grubu ile kontrol grubu arasında serum leptin, ghrelin, adiponektin, resistin düzeyleri açısından anlamlı fark yoktu. Üç aylık siklosporin tedavisi sonrası leptin ve ghrelin düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı değişiklik olmazken, adiponektin ve resistin düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı. Tedavi sonrası PASI ve NAPSI değerlerinde düşme görüldü. Aile öyküsü ile leptin düzeyi arasında pozitif bir korelasyon, NAPSI ile resistin düzeyi arasında güçlü pozitif bir korelasyon, PASI ile ghrelin düzeyi arasında negatif korelasyon saptandı. Sonuç: Adiposit kökenli bu hormonların psoriasis patogenezinde rol almalarından dolayı psoriasis tedavisinde kullanılan ajanlarla da negatif veya pozitif yönde etkileşime giriyor olabilirler. Bu nedenle tedaviyle olan ilişkisini ortaya koyabilmek için diğer tedavi ajanlarını da içeren çalışmalara ihtiyaç vardır. tr_TR
dc.description.abstract Many studies support the relationship between psoriasis and obesity. Leptin, ghrelin, adiponeltin and resistin are secreted predominantly from adipose tissue. These adipocyte derived hormones cause immunologic response by effecting the production of inflammatuar cytokines. The aim of our study is to show the role of these hormones in psoriasis patogenesis and cyclosporine treatment. Material and methods: Twenty-six patients with psoriasis with all Psoriasis Area and Severity Index (PASI) scores over 10 and 26 healty control subjects those compatible with age, gender and Body Mass Index (BMI) were included to study. Age, gender, BMI, family history, Nail Psoriasis Severity Index (NAPSI) scores of each patient were recorded. Cyclosporin at a dose of 5 mg/kg/day was given to patients for a period of 3 months. Hormones were studied with ELISA. Results: There was no statistically significant difference in leptin, ghrelin, adiponectin and resistin levels between patients and controls. After three-month cyclosporin therapy, no significant change in both leptin and ghrelin levels were determined. However, adiponectin and resistin levels significantly increased after therapy. Decline in PASI and NAPSI scores were also observed. There was a positive correlation between family history and leptin. A strong positive correlation between NAPSI score and resistin levels was also detected. PASI score and ghrelin was negatively correlated. Conclusions: Since these adipocyte derived hormones have a part in pathogenesis of psoriasis, they could interact with the agents used in psoriasis therapy negatively or positively. Concequently, to prove the relationship between therapy and these hormones, studies including the other agents are needed. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Adiponektin tr_TR
dc.subject Adiponectin tr_TR
dc.subject Ghrelin tr_TR
dc.subject Leptin tr_TR
dc.subject Obezite tr_TR
dc.subject Obesity tr_TR
dc.title Siklosporin tedavisi alan psoriasisli hastalarda serum leptin, adiponektin, resistin ve ghrelin düzeyleri tr_TR
dc.title.alternative Serum leptin, adiponektin, ghrelin, resistin levels in psoriatic patients treated with cyclosporine tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account