Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Siklosporin tedavisi alan psoriasisli hastalarda serum leptin, adiponektin, resistin ve ghrelin düzeyleri

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.