Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Sağlıklı kişilerde ve koroner kalp hastalarında bitki sterolleri, total antioksidan kapasite (tas), okside ldl (ox-ldl) ve homosistein düzeylerinin araştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.