Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kliniğimizde 2001-2005 yılları arasında yatırılarak izlenen zehirlenme olgularının geriye dönük değerlendirilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.