Selcuk University Digital Archive Systems

Kontrollü overyan hiperstimulasyon, ICSI-ET uygulanan zayıf over yanıtlı infertil hastalarda multidoz GnRH antagonisti ile uzun agonist protokollerinin karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Görkemli, Hüseyin
dc.contributor.author Tazegül, Aybike
dc.date.accessioned 2018-02-09T07:28:54Z
dc.date.available 2018-02-09T07:28:54Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Tazegül, A. (2007). Kontrollü overyan hiperstimulasyon, ICSI-ET uygulanan zayıf over yanıtlı infertil hastalarda multidoz GnRH antagonisti ile uzun agonist protokollerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8579
dc.description.abstract Giris: Zayıf over yanıtlı hastalarda kontrollü overyan hiperstimulasyon prosedürlerinde, klinik etkinlikleri kanıtlandıgında, prematür LH artısını önlemek için, LH ve FSH ta hızlı düsüse neden olan, uzun desensitizasyon dönemi gerektirmeyen ve böylece bu dönemin yan etkilerini tasımayan GnRH antagonistleri GnRH agonistlerinin yerini alabilir. Amaç: Bu çalısmada, zayıf over yanıtlı hastalarda GnRH antagonist multidoz protokolü ile agonist uzun protokolleri arasında etkinlik açısından fark olup olmadıgını arastırmak amaçlanmıstır. Materyal ve Metod: Çalısmamız prospektif olarak düzenlenmis olup, 01.01.2006-30.03.2007 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezine basvuran ve çalısmaya dahil edilme kriterlerine uyan 60 hastaya GnRH antagonisti veya GnRH agonist uzun protokolleri uygulanmıs ve bu iki protokolün etkinlikleri karsılastırılmıstır. Bulgular: Agonist gurubunda kullanılan toplam FSH dozu anlamlı olarak daha fazla iken(Agonist gurubunda 3673,3 mIU/ml iken antagonist gurubunda 2595,7 mIU/ml idi.) indüksiyon süresi antagonist gurubunda anlamlı derecede kısa idi (agonist gurubunda 11,8 gün, antagonist gurubunda 10,2 gün). Her iki gurupta hCG günü E2 düzeyleri, M II oosit sayıları, fertilize oosit sayıları, transfer edilen embryo sayısı ve gebelik oranları arasında anlamlı farklılık izlenmedi. Sonuç: Zayıf over yanıtlı hastalar için GnRH antagonist tedavisi gebelik sonuçları açısından agonist tedavisine benzer etkinlige sahiptir. tr_TR
dc.description.abstract Background: In poor responder patients , in controlled hyperstimulation programmes, after proving their clinical effectivities, GnRH antagonists causing rapid decline in LH and FSH, not requiring long desensitization period and so not having the side effects of that period can replace GnRH agonists. Purpose: In this study, we aimed whether or not there is any difference of effectivity between GnRH antagonist multidose and agonist long protocols in poor responder patients. Material and method: In our prospectively designed study, that was made in ART Unit of Selçuk University, Meram Faculty of Medicine between the period of 1st Oct 2006- 30 th May 2007, we gave antagonist multidose protocol or agonist long protocol to 60 patients those have chosen according to the previously defined criterias, were compared. Results: In the antagonist group duration of stimulation was significantly lower ( 11,8 days in agonist group and 10,2 days in antagonist group) and consumption of gonadotrophins were significantly higher in the agonist group (Agonist group 3673,3 mIU/ml and in the antagonist group 2595,7 mIU/ml). The E2 concentrations on the day of hCG, the number of oocytes retrieved , the number of embryos transferred and the clinical pregnancy rates were similar for both groups. Conclusion: GnRH antagonist treatment has similar effectivity to agonist treatment according to pregnancy results in poor responder patients. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Kontrollü overyan hiperstimulasyon tr_TR
dc.subject Controlled ovarian hyperstimulation tr_TR
dc.subject İnfertil hastalar tr_TR
dc.subject Infertile patients tr_TR
dc.subject Uzun agonist protokolleri tr_TR
dc.subject Long agonist protocols tr_TR
dc.title Kontrollü overyan hiperstimulasyon, ICSI-ET uygulanan zayıf over yanıtlı infertil hastalarda multidoz GnRH antagonisti ile uzun agonist protokollerinin karşılaştırılması tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account