Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kontrollü overyan hiperstimulasyon, ICSI-ET uygulanan zayıf over yanıtlı infertil hastalarda multidoz GnRH antagonisti ile uzun agonist protokollerinin karşılaştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.