Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

İnsan fetuslarında nervus medianus, nervus ulnaris ve nervus radialisin motor dallarının seyri ve varyasyonlarının tespiti

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.