Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Tirozin kinaz inhibitörü alan hastalarda sol ventrikül sistolik-diyastolik fonksiyonlarının konvansiyonel ve yeni ekokardiyografik parametrelerle değerlendirilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.